Opening Focusgroep

25 maart 2024

Op dinsdagmiddag 19 maart is op het Oostwende College de Focusgroep geopend! Na een mooie inleiding werd dit gevierd met alle aanwezigen met overheerlijk hart! 💓
We zijn trots op onze zorgmedewerkers die dit op poten hebben gezet met elkaar.

Waarom de Focusgroep?
We bieden een programma op maat voor leerlingen die momenteel door omstandigheden thuis zitten of dreigen thuis te komen zitten. De Focusgroep heeft als doel leerlingen individueel en in een veilige omgeving te begeleiden en te ondersteunen, zodat de leerling binnenboord blijft en op een goede manier richting het diploma begeleid kan worden.

Hoe zien we dit voor ons?
Leerlingen in de Focusgroep worden begeleid door een ervaren specialistische medewerker die de leerling kan opvangen en coachen. De begeleider zal met de leerling reflecteren op gedrag en persoonlijke afspraken maken én creëert een omgeving waarin de leerling in kleine stappen kan ontwikkelen en kan werken aan doelen.

Wanneer naar de Focusgroep?
Een leerling die ondanks ingezette acties van mentor en leerlingcoördinator blijft vastlopen in de klas kan in overleg met mentor, ouders en orthopedagoog worden aangemeld voor de Focusgroep.

Wat doet de leerling in de Focusgroep?
De Focusgroep zal een combinatie bieden van het trainen van sociaal-emotionele vaardigheden en schoolse vaardigheden waarbij veel ruimte is voor persoonlijke aandacht. De Focusgroep is er om te dienen als een soort reset voor een leerling die in een negatieve spiraal terecht is gekomen of dreigt te komen.

Een prachtige zorgvoorziening op onze school! Inmiddels draait de focusgroep ruim een maand en zien we de eerste resultaten hiervan al terug.

Wil je een filmpje van de opening zien? Kijk dan op instagram of op Facebook.