Oostwende College
Een school voor iedereen!

Groep 8

Als je van actie en aanpakken houdt, dan biedt het Oostwende College jou volop kansen! Het Oostwende College is een ondernemende en overzichtelijke school. Persoonlijk contact vinden wij belangrijk. Wil je eens kijken hoe het er op school aan toe gaat? Je bent van harte welkom!

Bezoek het Oostwende

Vanwege de coronacrisis kunnen we helaas geen grote groepen ontvangen in ons schoolgebouw. De Oostwendemarkt en het open huis voor ouders en leerlingen gaan daarom niet door. We zijn heel hard bezig om een mooie website speciaal voor jou als groep 8-leerling en je ouders te maken. Op die site komen filmpjes, verhalen, nieuws en informatie en maak je kennis met de huidige brugklassers en leraren.

Bezoek het Oostwende
Toch willen we groep 8-leerlingen een kijkje laten nemen bij ons op school. Zo kun je straks meedoen met een ontdekkingstocht door onze school! Je doet dan bijvoorbeeld proefjes in het practicumlokaal, neemt een kijkje bij een geschiedenisles en krijgt een rondleiding door onze school.  Op die manier leer je onze leerlingen, leraren en school al een beetje kennen.

Webinars
Voor ouders houden we webinars, waar door medewerkers en leerlingen uitleg wordt gegeven over onze school en het onderwijs. Er is ook gelegenheid om dan vragen te stellen.

Data
De activiteiten vinden begin 2021 plaats. De data en het progamma zijn op dit moment nog niet bekend. De groep 8-website staat binnenkort online. We houden je op de hoogte.

 

Lees alvast de Oostwende brochure van vorig jaar hiernaast.


 

Oostwende in beeld

Aanmelden

Er zijn drie gegevens waarop de toelating van een leerling tot één van de brugklassen atheneum, havo, mavo/tl, vmbo-kader of vmbo-basis, is gebaseerd:

  • het advies van de basisschool
  • de uitslag van een toets of test (CITO of anders)
  • de wens van de leerling en de ouders

Het komt voor dat de wens van de leerling en de ouders niet overeenkomt met het advies van de basisschool of de uitslag van de toets. In dat geval bespreekt u de mogelijkheden met de schoolleiding. Na overleg met de ouders en de leerling is het de school die de uiteindelijke beslissing neemt.

– Het Inschrijfformulier 2020- 2021

De basisscholen in Bunschoten-Spakenburg verzorgen de aanmelding van uw zoon of dochter op onze school. U hoeft zelf geen inschrijfformulier in te leveren.

Voor het aanvragen van een gesprek met de schoolleiding, neemt u contact op met de schooladministratie via info@oostwende.nl.

Procedure aanmelding en inschrijving
In de regio Amersfoort (Amersfoort, Nijkerk, Baarn, Soest, Bunschoten) is er voor alle leerlingen vanuit het basisonderwijs voldoende plaats op de middelbare scholen. Om ongewenste fluctuaties te voorkomen is afgesproken dat de scholen niet meer leerlingen toelaten dan waarvoor er ruimte is in de school. Lees de procedure aanmelding en loting voor schooljaar 2020-2021 van het Oostwende College.

 

Extra info

Lees meer over Sport +, Techniek van de toekomst of het uitzendbureau.

Nieuws