Examens en PTA’s

Examens en PTA’s

In het examenreglement vind je een beschrijving van de regels die gelden rondom schoolexamens. Dit geldt dus ook voor de schoolexamentoetsen die worden afgenomen in leerjaar 3. Het is heel belangrijk dat je je aan deze regels houdt, de school zal zich hier ook aan houden.

Hieronder tref je de PTA’s van vorig jaar aan. De PTA’s van schooljaar 24/25 worden voor 1 oktober gepubliceerd.

PTA’s Oostwende College

Alle voorexamenklassen en eindexamenklassen hebben toetsen die meetellen voor het eindcijfer dat in je eindexamenjaar bepaalt of je bent geslaagd of niet. Deze toetsen noemen we schoolexamens (SE) of tentamens. 

Welke toetsen meetellen voor je schoolexamen vind je in het PTA (Plan van Toetsing en Afsluiting) dat je hieronder vindt. De toetsen die hierin vermeld staan tellen mee, sommige vakken hebben nog geen schoolexamens in het voorexamenjaar. Vraag je docent als je het niet helemaal begrijpt.  

 

Alle belangrijke data op een rij

Examens

  • 9 – 26 mei 2024 vmbo basis
  • 9 – 26 mei 2024 vmbo kader
  • 9 – 26 mei 2024 vmbo tl
  • 9 – 26 mei 2024 havo

Uitslagen

  • donderdag 12 juni – 1e tijdvak
  • dinsdag 1 juli – 2e tijdvak

Diplomering

  • woensdag 2 juli – vmbo basis en kader
  • donderdag 3 juli – vmbo tl en havo