Farel College
Een school voor iedereen!

Leerlingen

Op deze pagina staat praktische informatie voor Oostwendeleerlingen.

Eindexamen, School Examen en PTA

Op deze pagina vind je alles over de school- en eindexamens. 


Activiteitenplanning eindexamenklassen en havo 4

Alle data die belangrijk zijn voor het examen en de toetsweken die gelden voor de klassen 4a, 4b, 4c, 4d, 4e en 5a komen in november 2022 op de website te staan.

 

Eindexamen

Alle leerlingen uit de klassen vmbo 3 en 4 en havo 4 en 5 leggen dit jaar (een deel van) het eindexamen af.  Het eindexamen bestaat uit twee onderdelen: het School Examen en het Centraal Examen. Het Centraal Examen bepaalt vijftig procent van het eindcijfer. Sommige vakken hebben alleen een School Examen. Meer informatie over het eindexamen vind je hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens

Voor de examenklassen (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 5a) tellen alle toetsen dit jaar mee voor het eindexamen. Alle toetsen zijn dus School Examens. De voorexamenklassen (3a, 3b, 3c, 3d, 4f) hebben naast School Examens, die dus ook meetellen voor het eindexamen, ook voortgangstoetsen, deze tellen alleen mee voor overgang naar het laatste jaar. Hieronder vind je de PTA’s voor alle klassen. Hierin staan alle toetsen die je dit jaar krijgt beschreven.

School Examen en PTA

Omdat School Examens deel uitmaken van het PTA en daarom ook van het eindexamen moeten we hier extra zorgvuldig mee omgaan. Alle regels staan beschreven in het examenregelement Meerwegen/Oostwende 22/23. Ouders van minderjarige kinderen moeten op de hoogte zijn van deze regels. Bij twijfel kan altijd contact opgenomen worden met de mentor.

 

Examenreglement en Commissie Bijzondere Gevallen

Hieronder vind je het examenreglement. In het examenreglement vind je een beschrijving van de regels die gelden rondom schoolexamens. Dit geldt dus ook voor de schoolexamentoetsen die worden afgenomen in jaar 3. Het is heel belangrijk dat je je aan deze regels houdt, de school zal zich hier ook aan houden. Als je bijvoorbeeld een tentamen hebt gemist dan vervalt je recht op herkansing na de toetsweek.           

De Commissie Bijzondere Gevallen regelt mogelijke uitzonderingen op het examenreglement. Als je de toets bijvoorbeeld hebt gemist om een hele goede reden dan kunnen je ouders mailen naar examensecretariaat@oostwende.nl waarin ze vermelden om welke toets het ging, welke datum en wat de (geldige) reden voor jouw afwezigheid was. 

Ook voor andere uitzonderlijke gevallen kunnen je ouders mailen naar de Commissie Bijzondere Gevallen.    

Examenreglement Meerwegen scholengroep 2022-2023                

 


Schoolexamens en PTA

Alle voorexamenklassen en eindexamenklassen hebben toetsen die meetellen voor het eindcijfer dat in je eindexamenjaar bepaalt of je bent geslaagd of niet. Deze toetsen noemen we schoolexamens (SE) of tentamens. 

Welke toetsen meetellen voor je schoolexamen vind je in het PTA (Plan van Toetsing en Afsluiting) dat je hieronder vindt. De toetsen die hierin vermeld staan tellen mee, sommige vakken hebben nog geen schoolexamens in het voorexamenjaar. Vraag je docent als je het niet helemaal begrijpt.  

PTA per niveau:

a PTA VMBO BB3 2022 2023

b PTA VMBO BB4 2022 2023

c PTA VMBO KB3 2022 2023

d PTA VMBO KB4 2022 2023

e PTA VMBO TL3 2022 2023

f PTA VMBO TL4 2022 2023

g PTA HAVO 4 2022 2023

h PTA HAVO 5 2022 2023

 

 

Bevorderingsnormen

In de Bevorderingsnormen 2021 2022 staat  een overzicht van de afspraken over repetities en overhoringen in de onderbouw en de bovenbouw. Daarnaast wordt beschreven hoe voor de verschillende vakken in de onderbouw de rapportcijfers tot stand komen. Ook staan de bevorderingsnormen voor de diverse leerjaren vermeld.

Decanaat

De decaan is de persoon binnen de school bij wie je terecht kunt met vragen over je vakkenpakket, de sector of profielkeuze en de keuze voor een vervolgopleiding.

De decaan beschikt over veel voorlichtingsmateriaal van o.a. mbo- en hbo-scholen. Dat kun je altijd bij de decaan inzien of meenemen. En bovendien kun je een afspraak maken om eens te praten, als je er helemaal niet uitkomt.

Voor de ouders van de leerlingen van klas 2 t/m 4 worden er in de loop van het schooljaar informatieavonden georganiseerd.

De decanen op onze school:

Albertine van de Mheen-Pruijs
Fransje Klarenbeek

Documenten en links:

Verlofbrief decanaat

Nieuws

7 november 2022

Ouderavonden Jellinek Preventie

Jellinek Preventie organiseert op 8 en 17 november twee ouderavonden over alcohol, blowen, roken en hoe om te gaan met ‘NIX18’ in de opvoeding. Helpt het om grenzen te stellen en afspraken te maken? Hoe ga je in gesprek met je puber? Er wordt onder andere gebruik gemaakt van interactief theater en ze gaan in […]

Lees meer...

7 november 2022

Wintermarkt op 1 december

Op donderdag 1 december staat op de wintermarkt in het centrum van Spakenburg een kraam van het Oostwende College. De kraam staat onder leiding van mevrouw G. Koelewijn en Wessel ter Haar (de Spellenboer). Zij bieden hun eigen spullen te koop aan, maar verkopen ook spullen gemaakt door leerlingen van het Oostwende College bij de […]

Lees meer...

12 oktober 2022

Onderwijs-avond over opvoeden en opgroeien van pubers

Op maandag 7 november organiseert De Boei een thema-avond voor ouders en verzorgers van (beginnende) pubers. Steven Pont is spreker op deze avond. Hij is ontwikkelingspsycholoog en therapeut en heeft veel ervaring op het gebied van opvoeden en opgroeien. Pont werkte mee aan verschillende tv-programma’s zoals ‘De Opvoeders’ en ‘Het geheime leven van een 4-jarige’. […]

Lees meer...

Schoolfotograaf

Ouderavonden en portfoliodagen

17 mei 2022

19 mei bedrijvenavond op Oostwende College

Op donderdag 19 mei is er op het Oostwende College een bedrijvenavond. We hopen op deze manier een brug te slaan tussen de bedrijven, organisaties, verenigingen en de school. Een aantal collega’s zal tijdens die avond iets vertellen over de ondernemendheid op school. Denk hierbij aan informatie over onder andere het stage- en uitzendbureau. Verder […]

Lees meer...

17 mei 2022

Docenten ruimen zwerfafval

Tijdens de goededoelendag in oktober 2021 is aan de leerlingen beloofd, dat wanneer de actie meer dan 10.000 euro op zou brengen, docenten een tegenprestatie zouden leveren. De uiteindelijke opbrengst ging richting de 13.000 euro. Trots en dankbaar zijn wij daarvoor! Beloofd is beloofd, docenten hebben hun belofte waar gemaakt. Leerlingen hebben actie gevoerd voor […]

Lees meer...

17 maart 2022

50-minutenrooster 21-25 maart en 4-8 april

In de week van 21-25 maart en 4-8 april wordt er gewerkt met een 50-minutenrooster. De week van 21-25 maart is de week voorafgaand aan de tentamens. Op deze manier hebben de (voor-) examenleerlingen extra tijd om zich goed voor te kunnen bereiden. Onderstaande tijdschema’s zijn in deze weken van toepassing: Leerjaar 1 en 2 […]

Lees meer...

8 februari 2022

Nieuwe rector Gijs van Andel

Sinds 1 februari is rector Gijs van Andel werkzaam op het Farel College in Amersfoort en het Oostwende College in Bunschoten-Spakenburg. Van Andel is 43 jaar oud en woont in Zwolle met zijn vriendin en twee dochters. Op het Thomas a Kempis College en op JenaXL was hij de afgelopen twintig jaar werkzaam als docent […]

Lees meer...

Corona Beslisboom voor 12+