Farel College
Een school voor iedereen!

Leerlingen

Op deze pagina staat praktische informatie voor Oostwendeleerlingen.

Eindexamen, School Examen en PTA

Op deze pagina vind je alles over de school- en eindexamens. 


Activiteitenplanning eindexamenklassen en havo 4

Alle data die belangrijk zijn voor het examen en de toetsweken die gelden voor de eindexamenklassen en klassen havo 4 vind je in de activiteitenplanner.

Eindexamen

Alle leerlingen uit de klassen vmbo 3 en 4 en havo 4 en 5 leggen dit jaar (een deel van) het eindexamen af.  Het eindexamen bestaat uit twee onderdelen: het School Examen en het Centraal Examen. Het Centraal Examen bepaalt vijftig procent van het eindcijfer. Sommige vakken hebben alleen een School Examen. Meer informatie over het eindexamen vind je hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens

Voor de examenklassen (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 5a) tellen alle toetsen dit jaar mee voor het eindexamen. Alle toetsen zijn dus School Examens. De voorexamenklassen (3a, 3b, 3c, 3d, 4f) hebben naast School Examens, die dus ook meetellen voor het eindexamen, ook voortgangstoetsen, deze tellen alleen mee voor overgang naar het laatste jaar. Hieronder vind je de PTA’s voor alle klassen. Hierin staan alle toetsen die je dit jaar krijgt beschreven.

School Examen en PTA

Omdat School Examens deel uitmaken van het PTA en daarom ook van het eindexamen moeten we hier extra zorgvuldig mee omgaan. Alle regels staan beschreven in het examenregelement Meerwegen/Oostwende 22/23. Ouders van minderjarige kinderen moeten op de hoogte zijn van deze regels. Bij twijfel kan altijd contact opgenomen worden met de mentor.

 

Examenreglement en Commissie Bijzondere Gevallen

Hieronder vind je het examenreglement. In het examenreglement vind je een beschrijving van de regels die gelden rondom schoolexamens. Dit geldt dus ook voor de schoolexamentoetsen die worden afgenomen in jaar 3. Het is heel belangrijk dat je je aan deze regels houdt, de school zal zich hier ook aan houden. Als je bijvoorbeeld een tentamen hebt gemist dan vervalt je recht op herkansing na de toetsweek.           

De Commissie Bijzondere Gevallen regelt mogelijke uitzonderingen op het examenreglement. Als je de toets bijvoorbeeld hebt gemist om een hele goede reden dan kunnen je ouders mailen naar examensecretariaat@oostwende.nl waarin ze vermelden om welke toets het ging, welke datum en wat de (geldige) reden voor jouw afwezigheid was. 

Ook voor andere uitzonderlijke gevallen kunnen je ouders mailen naar de Commissie Bijzondere Gevallen.    

Examenreglement Meerwegen scholengroep 2022-2023                

 


Schoolexamens en PTA

Alle voorexamenklassen en eindexamenklassen hebben toetsen die meetellen voor het eindcijfer dat in je eindexamenjaar bepaalt of je bent geslaagd of niet. Deze toetsen noemen we schoolexamens (SE) of tentamens. 

Welke toetsen meetellen voor je schoolexamen vind je in het PTA (Plan van Toetsing en Afsluiting) dat je hieronder vindt. De toetsen die hierin vermeld staan tellen mee, sommige vakken hebben nog geen schoolexamens in het voorexamenjaar. Vraag je docent als je het niet helemaal begrijpt.  

PTA per niveau:

a PTA VMBO BB3 2022 2023

b PTA VMBO BB4 2022 2023

c PTA VMBO KB3 2022 2023

d PTA VMBO KB4 2022 2023

e PTA VMBO TL3 2022 2023

f PTA VMBO TL4 2022 2023

g PTA HAVO 4 2022 2023

h PTA HAVO 5 2022 2023

 

 

Bevorderingsnormen

In de bevorderingsnormen 2022-2023  staat  een overzicht van de afspraken over repetities en overhoringen in de onderbouw en de bovenbouw. Daarnaast wordt beschreven hoe voor de verschillende vakken in de onderbouw de rapportcijfers tot stand komen. Ook staan de bevorderingsnormen voor de diverse leerjaren vermeld.

Decanaat

De decaan is de persoon binnen de school bij wie je terecht kunt met vragen over je vakkenpakket, de sector of profielkeuze en de keuze voor een vervolgopleiding.

De decaan beschikt over veel voorlichtingsmateriaal van o.a. mbo- en hbo-scholen. Dat kun je altijd bij de decaan inzien of meenemen. En bovendien kun je een afspraak maken om eens te praten, als je er helemaal niet uitkomt.

Voor de ouders van de leerlingen van klas 2 t/m 4 worden er in de loop van het schooljaar informatieavonden georganiseerd.

De decanen op onze school:

Albertine van de Mheen-Pruijs
Bart van Triest

Documenten en links:

Verlofbrief decanaat

Nieuws

Diplomering

8 juni 2023

Terugblik eindexamenfeest

De rode loper lag donderdagavond 1 juni uit bij Het Feesthuis voor de eindexamenleerlingen van het Oostwende College. Het thema was Black & Gold en de bezoekers waren er helemaal op gekleed. Het was tijd voor een feest om te vieren dat tijdvak 1 van het centraal examen achter hen lag. Vanaf 20.00 uur kwamen […]

Lees meer...

8 juni 2023

Gemeentedag havo 4

Na 5 jaar was het donderdag 1 juni eindelijk weer zover en tijd voor de Gemeentedag. Op deze dag komen de leerlingen uit havo 4 in contact met gemeenteraadsleden, wethouders en (loco)burgemeesters om te zien wat de lokale democratie inhoudt. ‘s Ochtends trapte wethouder Peter van Asselt af met een kennisquiz die werd gewonnen door […]

Lees meer...

6 juni 2023

Goede Doelendag woensdag 7 juni

Aanstaande woensdag is het Goede Doelendag. De voorbereidingen zijn in volle gang. Van 13.00 tot 17.00 uur bruist het op het Oostwende College. De leerlingen zetten zich in om geld op te halen voor Waypoint en voor de excursie van leerlingen die het financieel lastig hebben. Er is van alles te doen: Een sponsorloop voor […]

Lees meer...

Eindexamen

Actie ‘Hart voor Turkije en Syrië’ groot succes

16 februari 2023

Lenteschool

Het Oostwende College biedt in de eerste week van de meivakantie Lenteschool aan. Bij leerlingen waar de Lenteschool van belang zou kunnen zijn, is dit waarschijnlijk al besproken tijdens het portfoliogesprek. Hieronder de informatie die tot nu toe bekend is: Lenteschool wordt gehouden van maandag 24 tot en met vrijdag 28 april (niet op Koningsdag) […]

Lees meer...

9 februari 2023

Pitch-avond Jong Ondernemen Oostwende College

Ook dit jaar werd op het Oostwende College een pitch avond Jong Ondernemen georganiseerd. Havo leerlingen volgen in hun vierde jaar het Jong Ondernemen programma en richten hiervoor hun eigen bedrijf op. Iedere leerling krijgt een verantwoordelijkheid binnen het bedrijf, variërend van bijvoorbeeld algemeen directeur, financieel directeur en inkoop- en productbeheerder. Samen bedenken ze een […]

Lees meer...

31 januari 2023

Meerscholen

Vanaf 1 januari 2023 vallen de tien middelbare scholen van het Meridiaan College en Meerwegen scholengroep onder één bestuur. De nieuwe organisatie heet ‘Meerscholen’. De fusie geeft ons een stevigere basis en de kans om leerlingen en ouders nu en in de toekomst meer te bieden. We kunnen op onze scholen blijven doen waar we […]

Lees meer...

Open Huis 2 februari