Farel College
Een school voor iedereen!

Leerlingen

Op deze pagina staat praktische informatie voor Oostwendeleerlingen.

Schoolexamen en Centraal Examen

Op deze pagina vind je alles over de school- en eindexamens. 


Activiteitenplanning eindexamenklassen en havo 4

Hieronder vind je alle data die belangrijk zijn voor het examen en voor de toetsweken die gelden voor de klassen 4A, 4B, 4C, 4D, 4E en 5A.     

Activiteitenplanning Examenklassen + H4


Examenreglement en Commissie Bijzondere Gevallen

Hieronder vind je het examenreglement. In het examenreglement vind je een beschrijving van de regels die gelden rondom schoolexamens. Dit geldt dus ook voor de schoolexamentoetsen die worden afgenomen in jaar 3. Het is heel belangrijk dat je je aan deze regels houdt, de school zal zich hier ook aan houden. Als je bijvoorbeeld een tentamen hebt gemist dan vervalt je recht op herkansing na de toetsweek.           

De Commissie Bijzondere Gevallen regelt mogelijke uitzonderingen op het examenreglement. Als je de toets bijvoorbeeld hebt gemist om een hele goede reden dan kunnen je ouders mailen naar examensecretariaat@oostwende.nl waarin ze vermelden om welke toets het ging, welke datum en wat de (geldige) reden voor jouw afwezigheid was. 

Ook voor andere uitzonderlijke gevallen kunnen je ouders mailen naar de Commissie Bijzondere Gevallen.    

Examenreglement 2021 2022                 


Schoolexamens en PTA

Alle voorexamenklassen en eindexamenklassen hebben toetsen die meetellen voor het eindcijfer dat in je eindexamenjaar bepaalt of je bent geslaagd of niet. Deze toetsen noemen we schoolexamens (SE) of tentamens. 

Welke toetsen meetellen voor je schoolexamen vind je in het PTA (Plan van Toetsing en Afsluiting) dat je hieronder vindt. De toetsen die hierin vermeld staan tellen mee, sommige vakken hebben nog geen schoolexamens in het voorexamenjaar. Vraag je docent als je het niet helemaal begrijpt.  

PTA per niveau:

 

Bevorderingsnormen

In de Bevorderingsnormen 2021 2022 staat  een overzicht van de afspraken over repetities en overhoringen in de onderbouw en de bovenbouw. Daarnaast wordt beschreven hoe voor de verschillende vakken in de onderbouw de rapportcijfers tot stand komen. Ook staan de bevorderingsnormen voor de diverse leerjaren vermeld.

Decanaat

De decaan is de persoon binnen de school bij wie je terecht kunt met vragen over je vakkenpakket, de sector of profielkeuze en de keuze voor een vervolgopleiding.

De decaan beschikt over veel voorlichtingsmateriaal van o.a. mbo- en hbo-scholen. Dat kun je altijd bij de decaan inzien of meenemen. En bovendien kun je een afspraak maken om eens te praten, als je er helemaal niet uitkomt.

Voor de ouders van de leerlingen van klas 2 t/m 4 worden er in de loop van het schooljaar informatieavonden georganiseerd.

De decanen op onze school:

Albertine van de Mheen-Pruijs
Fransje Klarenbeek

Documenten en links:

Verlofbrief decanaat

Nieuws

17 mei 2022

19 mei bedrijvenavond op Oostwende College

Op donderdag 19 mei is er op het Oostwende College een bedrijvenavond. We hopen op deze manier een brug te slaan tussen de bedrijven, organisaties, verenigingen en de school. Een aantal collega’s zal tijdens die avond iets vertellen over de ondernemendheid op school. Denk hierbij aan informatie over onder andere het stage- en uitzendbureau. Verder […]

Lees meer...

17 mei 2022

Docenten ruimen zwerfafval

Tijdens de goededoelendag in oktober 2021 is aan de leerlingen beloofd, dat wanneer de actie meer dan 10.000 euro op zou brengen, docenten een tegenprestatie zouden leveren. De uiteindelijke opbrengst ging richting de 13.000 euro. Trots en dankbaar zijn wij daarvoor! Beloofd is beloofd, docenten hebben hun belofte waar gemaakt. Leerlingen hebben actie gevoerd voor […]

Lees meer...

17 maart 2022

50-minutenrooster 21-25 maart en 4-8 april

In de week van 21-25 maart en 4-8 april wordt er gewerkt met een 50-minutenrooster. De week van 21-25 maart is de week voorafgaand aan de tentamens. Op deze manier hebben de (voor-) examenleerlingen extra tijd om zich goed voor te kunnen bereiden. Onderstaande tijdschema’s zijn in deze weken van toepassing: Leerjaar 1 en 2 […]

Lees meer...

8 februari 2022

Nieuwe rector Gijs van Andel

Sinds 1 februari is rector Gijs van Andel werkzaam op het Farel College in Amersfoort en het Oostwende College in Bunschoten-Spakenburg. Van Andel is 43 jaar oud en woont in Zwolle met zijn vriendin en twee dochters. Op het Thomas a Kempis College en op JenaXL was hij de afgelopen twintig jaar werkzaam als docent […]

Lees meer...

Corona Beslisboom voor 12+

24 december 2021

Het Spakenburgs kwartetspel wint pitch Jong Ondernemen 2021

Havo vier leerlingen zijn alweer druk bezig met het opzetten van een eigen bedrijfje. Dit alles met behulp van het Jong Ondernemen programma. Iedere dinsdag zijn de leerlingen hiermee aan de slag op de externe locatie bij de Market Food Group. Lees het hele artikel  uit De Bunschoter van woensdag 22 december 2021.

Lees meer...

5 november 2021

Leerlingen Oostwende lopen warm voor het HBO

De havo-5 leerlingen van het Oostwende College reisden sinds begin september iedere donderdag naar de Christelijke Hogeschool in Ede om daar een hbo-module te volgen.

Lees meer...

Opbrengst goede doelendag meer dan 10.000 Euro

Bedrijfsbezoek LVT Installaties

Mini-excursie stoomgemaal Arkemheen