Farel College
Een school voor iedereen!

Leerlingen

Op deze pagina staat praktische informatie voor Oostwendeleerlingen.

PTA en Examenreglement

Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle leerlingen uit klas 3 en 4 het PTA (= Programma van Toetsing en Afsluiting).

In deze brochure staan belangrijke gegevens:

  • Data van toetsweken en data van het Centraal Eindexamen
  • Het examenreglement (o.a. algemene bepalingen, toelating tot, afname van, onregelmatigheden en hoe te handelen)
  • Het schoolexamen (o.a. welke repetities in klas 3 tellen mee en welke weging wordt toegepast, over welke hoofdstukken wordt in klas 4 een SO gegeven)
  • Verzameling van voorschriften en regelingen waar zowel leerlingen als examinatoren zich aan moeten houden. (bijv. Hoe te handelen bij verhindering of onregelmatigheden)
  • Voorschriften die bepalen of een leerling geslaagd of gezakt is of een herkansing heeft.
  • Tenslotte is er nog een commissie “bijzondere gevallen”. Deze commissie heeft tot taak beslissingen te nemen in extreme gevallen.

Links

Decanaat

De decaan is de persoon binnen de school bij wie je terecht kunt met vragen over je vakkenpakket, de sector of profielkeuze en de keuze voor een vervolgopleiding.

De decaan beschikt over veel voorlichtingsmateriaal van o.a. mbo- en hbo-scholen. Dat kun je altijd bij de decaan inzien of meenemen. En bovendien kun je een afspraak maken om eens te praten, als je er helemaal niet uitkomt.

Voor de ouders van de leerlingen van klas 2 t/m 4 worden er in de loop van het schooljaar informatieavonden georganiseerd.

De decanen op onze school:

Albertine van de Mheen-Pruijs
Fransje Klarenbeek

Documenten en links:

Verlofbrief decanaat

Nieuws