Farel College
Een school voor iedereen!

afspraken rondom veiligheid

2 september 2020

In het laatste Oostwende Nieuws (nr. 13 van vrijdag 17 juli) zijn ouders en leerlingen geïnformeerd over de start van het nieuwe schooljaar 2020-2021. De belangrijkste aanvulling/wijziging ten opzichte van de versie van juli 2020 zijn:

·       Alle leerlingen en medewerkers van school hebben vanaf de start van het schooljaar een mondkapje bij zich.

·       Wanneer het moeilijk is om de 1,5 meter afstand tot de medewerkers te handhaven, dragen leerlingen en medewerkers een mondkapje. Dit betekent in elk geval tijdens leswisselingen. School geeft het aan wanneer dit ook tijdens praktijklessen of op andere momenten geldt.

·       Wanneer medewerkers of leerlingen op vakantie zijn geweest in een oranje vakantiegebied, moet bij thuiskomst de richtlijn van 10 dagen quarantaine worden opgevolgd. In deze periode kom je niet op school.

De maatregelen gelden tot en met 30 september 2020. Hierna vindt in samenwerking met de MR een evaluatie plaats. Uiteraard houden we u op de hoogte wanneer er wijzigingen zijn.

Algemeen

De overheid heeft bepaald dat de scholen met ingang van de nieuwe cursus weer volledig opengaan. Deze afweging is gemaakt vanuit het idee dat leerlingen t/m 18 jaar weinig tot geen risico vormen voor de gezondheid. De anderhalve meter afstand geldt dan ook niet langer voor hen.

Hoofdlijn: In alle gevallen geldt de richtlijn van het RIVM bij (milde) verschijnselen. In geval van twijfel blijven leerlingen thuis en dienen ze te worden afgemeld via het leerlingloket (leerlingloket@oostwende.nl of 033-2997400, optie 1). Ook wijzen we u op het feit dat wanneer u in een oranje vakantiegebied bent geweest, de richtlijn van 10 dagen quarantaine opgevolgd dient te worden.

De 1,5 m voor medewerkers is niet veranderd zolang COVID-19 niet is verdwenen. Leerlingen zijn verplicht om anderhalve meter in acht te nemen tot medewerkers. Naast de algemene richtlijnen vanuit het RIVM die onverkort van kracht blijven, vormt dit het uitgangspunt bij de openstelling van onze school.

Deze anderhalve meter maatregel voor medewerkers leidt tot de hiernavolgende voorgenomen besluiten.

Leerlingen

Leerlingen komen op school vanaf 8.15 uur om het voor leraren mogelijk te maken eerst het gebouw te betreden.
Leerlingen nemen elke dag een mondkapje mee naar school en dragen deze op de momenten dat de school dit voorschrijft
Leerlingen houden in alle gevallen 1,5 meter afstand tot medewerkers.
Medewerkers houden 1,5 m afstand tot leerlingen voor zover dit in alle redelijkheid mogelijk is. Hierbij wijzen we op de uitzondering van praktijksituaties waarin deze maatregel niet geldt.
Leerlingen volgen in alle gevallen aanwijzingen van medewerkers op die te maken hebben met de 1,5 m. Dit betreft het gehele schoolgebouw (gangen en lokalen en overige ruimtes).
Leerlingen onderling hoeven niet langer 1,5 meter afstand te houden.
Leerlingen die thuis moeten blijven i.v.m. corona klachten worden door de mentor geïnformeerd hoe zij vanuit huis het onderwijs zo goed mogelijk kunnen volgen.

Organisatie en onderwijs

De deuren en de ramen van de lokalen blijven gedurende de lessen open. Elke ruimte beschikt over hygiëne-middelen voor handen en tafels.
Leerlingen begeven zich apart van medewerkers door het gebouw. Dit betekent dat bij de eerste les de leraar in het lokaal is voordat de leerlingen zich hiernaar toe begeven. Vijf minuten voor het einde van de les begeeft de docent (indien nodig) zich naar het volgende lokaal waarbij leerlingen ruimte maken voor de docent om het lokaal te verlaten. De wisseling maakt mogelijk om voor het verstrijken van de les in het nieuwe lokaal te zijn, waarbij de leerlingen wederom anderhalve meter ruimte laten.
Bij de bel voor de pauze verlaten eerst de leerlingen het lokaal. Leerlingen begeven zich dan naar buiten of de aula. Medewerkers kunnen dan pauze houden op de verdieping waar ze zich op dat moment bevinden.
Er wordt regelmatig schoongemaakt door het schoonmaakbedrijf. Toiletten en deurklinken worden worden extra schoongemaakt.
Het onderwijsondersteunend personeel (OOP) met een toezichthoudende rol heeft te maken met grote groepen leerlingen. Met name tijdens pauzes is dit een uitdaging. Leerlingen houden anderhalve meter afstand en het OOP zal tijdens het toezicht houden een opvallend hesje dragen. Tevens worden vakken gemaakt d.m.v. tape en pionnen voor OOP’ers om toezicht te kunnen houden. Deze vakken mogen niet door leerlingen worden betreden.

Gebouw

Het gebouw wordt geventileerd. Ramen en deuren staan open, leerlingen wordt geadviseerd daar in hun kledingkeuze rekening mee te houden (of hun jas aan te houden). De verwarming staat aan (mits dit noodzakelijk is vanwege de buitentemperatuur).

Rooster

Met inachtneming van de RIVM-richtlijnen zullen de lessen volgens het rooster in Magister gegeven worden.
Er wordt geprobeerd in ieder geval collegae, die om corona gerelateerde redenen afwezig zijn, wel op afstand in te zetten voor het lesgeven. Leerlingen worden hierover geïnformeerd.

Let op: i.v.m. introductiedagen ect. gaan bepaalde lessen nog niet door. Ook kan het rooster nog wijzigen i.v.m. nieuw te benoemen collegae.

Vragen

Heeft u vragen die te maken hebben met het beleid rondom de maatregelen als gevolg van de corona crisis? Mailt u dan naar de interim directeur Gert van den Heuvel: heuvelg@oostwende.nl

Nieuws

Geslaagd!

17 juni 2021

Rector Thijs Jan van der Leij neemt afscheid

Na 21 jaar neemt rector Thijs Jan van der Leij afscheid van het Farel College en het Oostwende College.  Op 1 oktober treedt hij aan als rector-bestuurder van het Koningin Wilhelmina College (KWC) voor voortgezet onderwijs in Culemborg. In 1999 begon Van der Leij op het Farel als tekendocent, daarna was hij afdelingsleider mavo en […]

Lees meer...

10 juni 2021

Schoolleiding Oostwende bekend

Vanaf schooljaar 2021 -2022 bestaat de schoolleiding uit Jeroen Waardenburg als directeur, Boukje van Eeken als teamleider en
Annemarie Huijgen als teamleider. Alledrie al jaren bekende gezichten op het Oostwende. Jeroen was ruim twintig jaar geleden leerling op het Oostwende en sinds jaar en dag is hij docent biologie.

Lees meer...

11 mei 2021

Een ondernemende samenwerking met ’t Stoepje

Het Oostwende College biedt leerlingen van havo vier en vijf het 20/80 manier van lesgeven: het International Business College (IBC). Dit houdt in dat vier dagen per week het ‘gewone’ curriculum wordt gevolgd en één dag wordt er aandacht besteed aan vakken die gericht zijn op ondernemendheid en competentieontwikkeling, zoals het vak Jong Ondernemen. Dit […]

Lees meer...

Jonge ondernemers Oostwende brengen product uit

18 februari 2021

Open (T)huis Oostwende

Ben jij op zoek naar een middelbare school waar jij je snel thuis voelt en waar je invloed hebt op wat je leert? Kom dan woensdagmiddag 3 maart van 15.30 uur tot 16.30 uur kijken bij ons ‘Open (T)huis’! Ga naar komnaaroostwende.nl, schrijf je in en ontvang dan via de mail informatie en een link […]

Lees meer...

8 februari 2021

Oostwende realiseert Tech Lab met de nieuwste technieken

Het Oostwende College heeft een subsidie voor ontwikkeling techniekonderwijs ontvangen en zet dat geld in voor de realisatie van een Tech Lab. Drones, robots, 3D-printers en lasercutters worden aangeschaft. “We zetten een volgende stap met robotica en virtual reality”, vertelt plaatsvervangend locatiedirecteur Jeroen Waardenburg. In september aan het begin van het nieuwe schooljaar moet het […]

Lees meer...

9 december 2020

Tot aan nieuwe jaar volledig online onderwijs

Het Oostwende gaat vanaf donderdag 10 december over op volledig online onderwijs. Het aantal Covid-19 besmettingen is de laatste dagen onder leerlingen en medewerkers behoorlijk gestegen. In ieder geval tot de kerstvakantie is het onderwijs op afstand. Dit besluit is na intensief overleg met de rector, de bestuurder en ook de GGD genomen. Ouders en leerlingen zijn […]

Lees meer...

17 november 2020

Groep 8: kennismaken met Oostwende

Dit jaar organiseren we het bezoek van ouders en leerlingen groep-8 anders dan we gewend zijn. Door de huidige coronacrisis kunnen wij helaas geen grote groepen ouders en leerlingen hier op school ontvangen. We zijn bezig met een mooi alternatief programma. Ook komt er een website speciaal voor groep 8-leerlingen en hun ouders met filmpjes, […]

Lees meer...

4 november 2020

50-minutenrooster week van 9 tot en met 13 november

Volgende week (maandag 9 november t/m vrijdag 13 november) werken wij met onderstaand 50-minutenrooster. 

Lees meer...