Farel College
Een school voor iedereen!

Coronavirus liveblog

26 mei 2020

Dit bericht wordt bij nieuwe ontwikkelingen steeds aangevuld.

De school is gesloten.

Veelgestelde vragen en antwoorden kunt u vinden in FAQ situatie corona

Ziekmeldingen: Via de e-mail naar leerlingloket@oostwende.nl.
Contactpersoon bij vragen over school/onderwijs: afdelingsleider Jeroen Waardenburg (waardenburgj@oostwende.nl).

Wij doen ons best online onderwijs te verzorgen. Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor de voortgang van de les- en leerstof. Wij vragen u als ouder ook uw verantwoordelijkheid te nemen en er op toe te zien dat kinderen thuis hun schoolwerk maken.

Dinsdag 26-05-2020: 21:10 uur

Vanaf 2 juni opent het Oostwende College de schooldeuren weer voor leerlingen. Leerlingen en ouders hebben gisteren via de mail een bericht ontvangen met informatie. In de loop van deze week volgt de groepsindeling via de mentoren en horen de leerlingen wat we precies van ze verwachten. We hopen vanaf 2 juni op een mooi en leerzaam samenzijn en kijken er erg naar uit om de leerlingen weer op school te mogen begroeten!

Dinsdag 19-05-2020: 22:00 uur

Vanavond werd bekend dat de scholen op 2 juni weer opengaan (1 juni is 2e pinksterdag). Ook wij maken de keuze om weer open te gaan met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften. Dit zal echter anders zijn dan onze leerlingen gewend zijn. Wat dit precies voor onze leerlingen gaat betekenen, communiceren we maandag 25 mei. De plannen zijn klaar en hoeven nog slechts van een positief advies van de medezeggenschapsraad te worden voorzien.

 

Zaterdag 09-05-2020: 12.15 uur

– Gisteren is het  Oostwende Nieuws verspreid met belangrijke info voor de eindexamenleerlingen over de uitslag van het schoolexamen en de herkansingen. Ook de Bevorderingsnormen Oostwende College  2019 – 2020 zijn gedeeld.
Er is een filmpje gemaakt waarin duidelijk de bevorderingsnormen worden uitgelegd voor leerlingen en ouders/ verzorgers. De uitlegpresentatie uit het filmpje staat in deze PDF bevorderingsnormen.

– De overheid geeft aan dat vanaf 2 juni de scholen weer gedeeltelijk opengaan. We bereiden ons hierop voor. Volledige klassen zijn niet mogelijk. Het brengt veel vragen en uitdagingen met zich mee. Zodra hierover meer bekend is, communiceren we dit.

 

Donderdag 23-04-2020: 10.06 uur

Afgelopen dinsdag tijdens de persconferentie maakte premier Rutte bekend dat middelbare scholen voorlopig gesloten blijven, in ieder geval tot juni. Dat betekent dat wij doorgaan met lesgeven op afstand.
Examenkandidaten ontvangen meer informatie over inhalen en herkansen, zodra hier meer informatie over bekend is. Het onderwijsprogramma op afstand wordt vervolgd na de meivakantie, op woensdag 6 mei.
Met de kennis van nu gaat de school begin juni open, op basis van nader te bepalen voorwaarden. Zodra aanvullende informatie beschikbaar komt, informeren wij jullie via dit liveblog.

 

Donderdag 09-04-2020: 22.15 uur

De slaag-zakregeling is vandaag bekend geworden. Een klik op onderstaande link geeft de volledige informatie weer. Morgen volgt vanuit de schoolleiding eventuele extra informatie voor uw zoon of dochter. We wensen onze examenkandidaten sterkte!

havo-examens tijdens corona 2020

vmbo gemengd of theoretische leerweg-examens tijdens corona 2020

vmbo basis of kader-examens tijdens corona 2020

vragen over het coronavirus en examen in het voortgezet onderwijs

 

Woensdag 08-04-2020: 20.06 uur

– Inmiddels staan de toetsen uit toetsweek 3 en de klassikale inhaaltoetsen tot de meivakantie in Magister. Ouders/ verzorgers  en leerlingen uit de examenklassen hebben een e-mail ontvangen met meer informatie.
– 4 juni is de landelijke dag voor geslaagden.

 

Vrijdag 03-04-2020: 13:42 uur

We werken hard aan de nieuwe/ aangepaste bevorderingsnormen. Het streven is om die in de loop van deze maand bekend te maken. De PDMR wordt hierbij betrokken.

 

Woensdag 01-04-2020: 19:58 uur

– Aanvullend bericht over schoolsluiting: vandaag is besloten dat de Meerwegen Scholengroepscholen (waaronder het Oostwende) op zijn vroegst vanaf woensdag 6 mei 2020 opengaan. Maandag 4 mei wordt de dag voor medewerkers om het onderwijs op het Oostwende weer op te kunnen starten (dinsdag 5 mei is een reguliere vrije dag).

– Er is een kans dat deze datum nog verder naar achteren wordt geschoven. Dit wordt naar verwachting gecommuniceerd door de overheid in de week van 21 april. Dit valt in de meivakantie. Via het liveblog communiceren we over een nieuwe datum als 6 mei niet haalbaar blijkt te zijn.
De oproep aan ouders/ verzorgers en leerlingen is om ook in de vakantie het liveblog regelmatig te checken.

–  Schoolexamen: als Meerwegen communiceren we één datum waarop de bekendmaking plaatsvindt van leerlingen die geslaagd of gezakt zijn voor het schoolexamen. Dit is afhankelijk van de slaag/zak-regeling die komende week beschikbaar komt.

– Leerlingen en ouders/ verzorgers uit de examenklassen hebben vandaag een belangrijke mail gehad met informatie over de afronding van het schoolexamen.

– Zomerschool: We hebben besloten dat de Zomerschool -een samenwerking tussen Corderius, het Farel en Oostwende – doorgang vindt. Dit biedt leerlingen eventueel een extra mogelijkheid om een onvoldoende te ‘repareren’. Meer informatie hierover volgt op een later moment.

 

Woensdag 01-04-2020: 10.00 uur

– Gisteravond op de persconferentie is door de premier bekendgemaakt dat de scholen dichtblijven tot de meivakantie. Dat betekent dat het Oostwende niet eerder open is dan maandag 4 mei (meivakantie Oostwende: maandag 20-4 tot en met vrijdag 1-5).

– Leerlingen worden verder geïnformeerd door de afdelingsleider/ teamcoördinatoren.

 

Maandag 30-03-2020: 16.42 uur

– De toetsweek van havo 4 start niet vrijdag a.s. en is tot nader order uitgesteld. We zijn in afwachting van verdere berichtgeving vanuit de overheid over hoe om te gaan met PTA’s van voorexamenklassen. Zodra we meer weten, worden de desbetreffende leerlingen geïnformeerd.

 

Donderdag 26-3-2020: 20:10 uur

— Leerlingen van de examenklassen hebben gehoord dat de mondelingen maandag van start gaan. Begin van de week horen ze hoe en wanneer de overige tentamens ingepland worden.

We wachten berichtgeving vanuit de overheid af in relatie tot de huidige scholensluiting. Bij wijzigingen in de huidige situatie communiceren we zo spoedig mogelijk.

 

Woensdag 25-3-2020: 16:45 uur

– Vanaf volgende week gaan de mondelinge tentamens plaatsvinden voor de eindexamenkandidaten. In een mail die vandaag verzonden is, vind je het nieuwe rooster. De docenten die het tentamen afnemen zullen met de leerlingen communiceren op welk moment welke leerling het tentamen heeft.
Begin volgende week zal er meer bekend worden gemaakt over de andere nog af te nemen toetsen voor het schoolexamen.

 

Dinsdag 24-3-2020: 19.54 uur

– Leerlingen en ouders/ verzorgers examenleerlingen hebben vandaag een brief ontvangen over het niet doorgaan van de centrale examens.

– Ter verduidelijking/aanvulling: deze week gaan dus ook de mondelinge tentamens (ook online) niet door, die worden tot nader order uitgesteld.

– Na donderdag a.s. ontvangen examenleerlingen meer informatie over het verdere verloop van de school- en mondelinge examens.

Dinsdag 24-3-2020: 19.20 uur

– Op verzoek van de GGD melden we dat de vaccinaties meningokokken uitgesteld zijn vanwege het coronavirus. Het is voor de GGD nu niet mogelijk om iedereen persoonlijk een afmelding te sturen. Het is de bedoeling om de vaccinatie op een later moment dit jaar te geven. Hiervoor ontvangen de jongeren een nieuwe uitnodiging. Bewaar de eerste uitnodiging. Hierin zit het vaccinatiebewijs en een oproepkaart die nodig is bij de nieuwe afspraak. Kijk voor informatie op www.ggdru.nl

Dinsdag 24-3-2020: 12.45 uur

Zojuist heeft minister Slob van Onderwijs bekend gemaakt dat het Centraal Eindexamen dit jaar niet doorgaat. De schoolleiding beraadt zich op dit moment over de stappen die gezet moeten worden. Aan het einde van deze middag of aan het begin van de avond volgt meer informatie voor de eindexamenleerlingen.

Dinsdag 24-03-2020: 9.00 uur

BELANGRIJK: Door de persconferentie die gisteravond is gegeven door de premier en ministers, is een onduidelijke situatie ontstaan voor het onderwijs. Daarom hebben Amersfoortse onderwijsbestuurders besloten dat op de scholen per direct een time-out van een dag geldt. Dat betekent dat alle geplande her- en schoolexamens, mondelingen (zowel op school als online) en inhaaltoetsen dinsdag 24 maart niet doorgaan. Op het Oostwende College staan voor vandaag, dinsdag 24 maart, geen toetsen gepland.

De school sluit nu voor alle activiteiten en we wachten nadere berichtgeving vanuit de overheid af. We houden jullie op de hoogte via dit liveblog.

 

Maandag 23-03-2020: 16.45 uur

 

Vrijdag 20-03-2020: 14:47 uur

– Nu het leren op afstand deze en volgende week van start gaat, is het belangrijk dat leerlingen meerdere keren per dag hun  schoolmail inbox checken.

– We benadrukken dat deelname aan toetsmomenten komende tijd op school door de eindexamenkandidaten alleen in goede gezondheid mogelijk is. Bij elke vorm van twijfel (hoesten, keelpijn, koorts, enz) verzoeken wij die leerling met klem thuis te blijven. De gezondheid van medewerkers en leerlingen gaat voor alles. Zieke/ niet fitte leerlingen zullen op een later moment het schoolexamen/ de mondeling inhalen, na afstemming.

 

Donderdag 19-03-2020: 16:43 uur

– Vandaag hebben alle leerlingen en ouders/ verzorgers via de e-mail een brief ontvangen met daarin informatie over het leren op afstand en (voor eindexamenkandidaten) data voor herkansingen en schoolexamens.

 

Woensdag 18-03-2020: 16:25 uur

– Morgenochtend, donderdag 19 maart, communiceren de teamcoördinatoren met hun examenleerlingen over de afronding van het schoolexamen en wat er van hen wordt verlangd. Op korte termijn wordt toetsweek 3 georganiseerd waarover per brief in de e-mail nadere berichtgeving volgt.
– Morgenmiddag communiceren we aan de leerlingen van de overige leerjaren wat er in het leren op afstand van hen wordt verwacht. Ook deze communicatie verloopt via de teamcoördinatoren.
Belangrijk: Leerlingen die ziek zijn, moeten worden ziekgemeld. Ook het beter melden is daarbij belangrijk.
In alles wensen we u en onze leerlingen veel succes en sterkte toe in deze moeilijke periode die we doormaken met elkaar. We vertrouwen op een goede afloop.

Dinsdag 17-03-2020: 16:45 uur

– Vanmiddag werd bekend gemaakt dat het schoolexamen (SE) per direct doorgang mag vinden. Na vandaag worden onze leerlingen en ouders/verzorgers zo snel mogelijk hierover geïnformeerd. De afspraken met betrekking tot gezondheid (RIVM en GGD) blijven daarbij onverkort van kracht. We wensen onze examenleerlingen heel veel succes toe bij de voorbereiding. We zijn ons bewust dat dit de nodige flexibiliteit vraagt.

Dinsdag 17-03-2020: 15:19 uur

–   Vandaag wordt bekend gemaakt welke gevolgen het coronavirus heeft voor de examens. We bestuderen dit document vanuit het ministerie eerst en komen er later op dit liveblog op terug.

Maandag 16-03-2020: 14.10 uur

–       Tijdsindeling boeken/ spullen ophalen indien nodig (!) op school (daarna direct de school weer verlaten):
·      dinsdag 17 maart, 13.00 – 14.30 uur: leerlingen uit de examenklassen.
·      woensdag 18 maart, 9.00 – 11.00 uur: leerlingen van klas 1.
·      woensdag 18 maart, 11.00 – 13.00 uur: leerlingen van klas 2.
·      woensdag 18 maart, 13.00 – 15.00 uur: leerlingen klas 3 en havo 4.

–       Tot nader order worden de toetsweek, praktijk- en mondelinge examens uitgesteld.

–       Eerste prioriteit ligt bij het onderwijs voor de examenleerlingen. Donderdag 19 maart wordt er over de onderbouw en voorexamenklassen overlegd. Meer info hierover volgt donderdagmiddag op dit liveblog.

–       Met de examenkandidaten wordt op donderdag 19 maart in de loop van de dag de drive map ‘Thuisvoorbereiding examen 2020’ gedeeld. Hierin vindt de examenkandidaat wat hij of zij per vak kan doen en hoe de leerling in contact kan komen met de docent.
Let wel: de leerling is zelf verantwoordelijk voor het maken van de opdrachten. We vragen van ouders of ze hierop willen toezien.

–       De boeken uit de mediatheek worden verlengd tot zolang de schoolsluiting duurt. Over deze periode wordt geen boete gerekend.

–       Leerlingen die hun laptop via de Rent Company huren of gekocht hebben, ontvangen van dit bedrijf een e-mail wat te doen bij problemen met laptops.

–       Eventuele mogelijkheid voor het opvangen van leerlingen binnen school heeft onze aandacht.

Zondag 15-03-2020: 18.32 uur

De situatie rondom het coronavirus betekent voor ons als school dat we over moeten gaan tot grote maatregelen, zoals u wellicht in het nieuws hebt vernomen. Niet eerder in de geschiedenis hebben we de deuren van het  Oostwende College moeten sluiten. Onze leerlingen zijn vanaf maandag 16 maart tot en met  6 april 2020 thuis. We doen dit om veiligheidsredenen en op aanwijzingen van onze overheid. Daarbij willen we ook de veiligheid van onze medewerkers kunnen garanderen.

Lees het hele bericht in deze brief van de rector.

 

Vrijdag 13-03-2020: 13.55 uur

Vanmorgen is er crisisoverleg geweest binnen de scholengroep en de school.
1. We volgen de berichtgeving op de voet, waarbij we ons houden aan de voorschriften vanuit de overheid en gemeente. Zodra de situatie wijzigt, communiceren we in deze liveblog.
2. Tot nader order worden alle buitenschoolse activiteiten geannuleerd. Dit betreft ook de voorstelling van Play back aan tweedeklassers.
3. Een leerling met klachten wordt verzocht de les te verlaten en zich te melden bij het leerlingloket. We nemen contact op met thuis.
4. Medewerkers met gezondheidsklachten (hoesten, keelpijn, niezen, neusverkouden) dienen thuis te blijven.
5. In relatie tot toetsing (PTA, SE CPSE) onderzoeken we de mogelijkheden van voortgang. Veranderingen e.d. worden zo spoedig mogelijk gecommuniceerd. Om die reden is er ook contact met de inspectie VO.

Nieuws

Diplomering

8 juni 2023

Terugblik eindexamenfeest

De rode loper lag donderdagavond 1 juni uit bij Het Feesthuis voor de eindexamenleerlingen van het Oostwende College. Het thema was Black & Gold en de bezoekers waren er helemaal op gekleed. Het was tijd voor een feest om te vieren dat tijdvak 1 van het centraal examen achter hen lag. Vanaf 20.00 uur kwamen […]

Lees meer...

8 juni 2023

Gemeentedag havo 4

Na 5 jaar was het donderdag 1 juni eindelijk weer zover en tijd voor de Gemeentedag. Op deze dag komen de leerlingen uit havo 4 in contact met gemeenteraadsleden, wethouders en (loco)burgemeesters om te zien wat de lokale democratie inhoudt. ‘s Ochtends trapte wethouder Peter van Asselt af met een kennisquiz die werd gewonnen door […]

Lees meer...

6 juni 2023

Goede Doelendag woensdag 7 juni

Aanstaande woensdag is het Goede Doelendag. De voorbereidingen zijn in volle gang. Van 13.00 tot 17.00 uur bruist het op het Oostwende College. De leerlingen zetten zich in om geld op te halen voor Waypoint en voor de excursie van leerlingen die het financieel lastig hebben. Er is van alles te doen: Een sponsorloop voor […]

Lees meer...

Eindexamen

Actie ‘Hart voor Turkije en Syrië’ groot succes

16 februari 2023

Lenteschool

Het Oostwende College biedt in de eerste week van de meivakantie Lenteschool aan. Bij leerlingen waar de Lenteschool van belang zou kunnen zijn, is dit waarschijnlijk al besproken tijdens het portfoliogesprek. Hieronder de informatie die tot nu toe bekend is: Lenteschool wordt gehouden van maandag 24 tot en met vrijdag 28 april (niet op Koningsdag) […]

Lees meer...

9 februari 2023

Pitch-avond Jong Ondernemen Oostwende College

Ook dit jaar werd op het Oostwende College een pitch avond Jong Ondernemen georganiseerd. Havo leerlingen volgen in hun vierde jaar het Jong Ondernemen programma en richten hiervoor hun eigen bedrijf op. Iedere leerling krijgt een verantwoordelijkheid binnen het bedrijf, variërend van bijvoorbeeld algemeen directeur, financieel directeur en inkoop- en productbeheerder. Samen bedenken ze een […]

Lees meer...

31 januari 2023

Meerscholen

Vanaf 1 januari 2023 vallen de tien middelbare scholen van het Meridiaan College en Meerwegen scholengroep onder één bestuur. De nieuwe organisatie heet ‘Meerscholen’. De fusie geeft ons een stevigere basis en de kans om leerlingen en ouders nu en in de toekomst meer te bieden. We kunnen op onze scholen blijven doen waar we […]

Lees meer...

Open Huis 2 februari