Farel College
Een school voor iedereen!

Coronavirus

4 maart 2020

Het coronavirus roept veel vragen op, wat begrijpelijk is gezien de omvang van het virus en de enorme media-aandacht. In de afgelopen week hebben wij ons laten informeren door de GGD en het RIVM. Deze adviezen volgen wij op en hieronder geven wij graag door wat ons als school is geadviseerd.

Nu de vakantieperiode ten einde is, komen er misschien mensen uit uw omgeving terug na een reis uit een gebied, waar het coronavirus zich heeft geopenbaard. Als deze mensen niet ziek zijn, zijn zij geen risico voor u of uw omgeving. Zij kunnen dus gewoon naar de (kinder)opvang, school of het werk gaan. Dit is de landelijke richtlijn van het RIVM.

Als deze mensen koorts èn hoestklachten hebben (en dus terugkomen uit een coronagebied), dan mogen zij niet naar de (kinder)opvang, school of het werk. Zij moeten dan bellen met de huisarts. De huisarts kijkt dan wat er gedaan moet worden.
Uiteraard willen we als school natuurlijk ook graag weten als er sprake is (van een vermoeden) van besmetting, naast de gebruikelijke ziekmelding die altijd geldt.

Het is dus van belang om bij jezelf na te gaan of je zelf klachten hebt, of dat er mensen in je directe omgeving zijn met klachten. In beide gevallen: kom niet naar school en neem contact op met de huisarts.

Wat kun je daarnaast zelf doen om verspreiding of besmetting te voorkomen? Het is belangrijk te letten op schone hand en hygiëne bij het hoesten, niezen en snuiten. Je kunt allerlei ziektes voorkomen, door:
–       regelmatig je handen te wassen met zeep;
–       niezen/hoesten in de elleboog;
–       papieren zakdoekjes eenmalig te gebruiken.

Zijn er nog vragen? Op de website van het RIVM staat de meest actuele informatie over het coronavirus: www.rivm.nl/coronavirus.

We volgen komende periode de ontwikkelingen en houden een ieder op de hoogte.

Nieuws

Diplomering

8 juni 2023

Terugblik eindexamenfeest

De rode loper lag donderdagavond 1 juni uit bij Het Feesthuis voor de eindexamenleerlingen van het Oostwende College. Het thema was Black & Gold en de bezoekers waren er helemaal op gekleed. Het was tijd voor een feest om te vieren dat tijdvak 1 van het centraal examen achter hen lag. Vanaf 20.00 uur kwamen […]

Lees meer...

8 juni 2023

Gemeentedag havo 4

Na 5 jaar was het donderdag 1 juni eindelijk weer zover en tijd voor de Gemeentedag. Op deze dag komen de leerlingen uit havo 4 in contact met gemeenteraadsleden, wethouders en (loco)burgemeesters om te zien wat de lokale democratie inhoudt. ‘s Ochtends trapte wethouder Peter van Asselt af met een kennisquiz die werd gewonnen door […]

Lees meer...

6 juni 2023

Goede Doelendag woensdag 7 juni

Aanstaande woensdag is het Goede Doelendag. De voorbereidingen zijn in volle gang. Van 13.00 tot 17.00 uur bruist het op het Oostwende College. De leerlingen zetten zich in om geld op te halen voor Waypoint en voor de excursie van leerlingen die het financieel lastig hebben. Er is van alles te doen: Een sponsorloop voor […]

Lees meer...

Eindexamen

Actie ‘Hart voor Turkije en Syrië’ groot succes

9 februari 2023

Pitch-avond Jong Ondernemen Oostwende College

Ook dit jaar werd op het Oostwende College een pitch avond Jong Ondernemen georganiseerd. Havo leerlingen volgen in hun vierde jaar het Jong Ondernemen programma en richten hiervoor hun eigen bedrijf op. Iedere leerling krijgt een verantwoordelijkheid binnen het bedrijf, variërend van bijvoorbeeld algemeen directeur, financieel directeur en inkoop- en productbeheerder. Samen bedenken ze een […]

Lees meer...

31 januari 2023

Meerscholen

Vanaf 1 januari 2023 vallen de tien middelbare scholen van het Meridiaan College en Meerwegen scholengroep onder één bestuur. De nieuwe organisatie heet ‘Meerscholen’. De fusie geeft ons een stevigere basis en de kans om leerlingen en ouders nu en in de toekomst meer te bieden. We kunnen op onze scholen blijven doen waar we […]

Lees meer...

Open Huis 2 februari

Vignet Gezonde School verlengd