Farel College
Een school voor iedereen!

Coronavirus

4 maart 2020

Het coronavirus roept veel vragen op, wat begrijpelijk is gezien de omvang van het virus en de enorme media-aandacht. In de afgelopen week hebben wij ons laten informeren door de GGD en het RIVM. Deze adviezen volgen wij op en hieronder geven wij graag door wat ons als school is geadviseerd.

Nu de vakantieperiode ten einde is, komen er misschien mensen uit uw omgeving terug na een reis uit een gebied, waar het coronavirus zich heeft geopenbaard. Als deze mensen niet ziek zijn, zijn zij geen risico voor u of uw omgeving. Zij kunnen dus gewoon naar de (kinder)opvang, school of het werk gaan. Dit is de landelijke richtlijn van het RIVM.

Als deze mensen koorts èn hoestklachten hebben (en dus terugkomen uit een coronagebied), dan mogen zij niet naar de (kinder)opvang, school of het werk. Zij moeten dan bellen met de huisarts. De huisarts kijkt dan wat er gedaan moet worden.
Uiteraard willen we als school natuurlijk ook graag weten als er sprake is (van een vermoeden) van besmetting, naast de gebruikelijke ziekmelding die altijd geldt.

Het is dus van belang om bij jezelf na te gaan of je zelf klachten hebt, of dat er mensen in je directe omgeving zijn met klachten. In beide gevallen: kom niet naar school en neem contact op met de huisarts.

Wat kun je daarnaast zelf doen om verspreiding of besmetting te voorkomen? Het is belangrijk te letten op schone hand en hygiëne bij het hoesten, niezen en snuiten. Je kunt allerlei ziektes voorkomen, door:
–       regelmatig je handen te wassen met zeep;
–       niezen/hoesten in de elleboog;
–       papieren zakdoekjes eenmalig te gebruiken.

Zijn er nog vragen? Op de website van het RIVM staat de meest actuele informatie over het coronavirus: www.rivm.nl/coronavirus.

We volgen komende periode de ontwikkelingen en houden een ieder op de hoogte.

Nieuws

Actie ‘Hart voor Turkije en Syrië’ groot succes

16 februari 2023

Lenteschool

Het Oostwende College biedt in de eerste week van de meivakantie Lenteschool aan. Bij leerlingen waar de Lenteschool van belang zou kunnen zijn, is dit waarschijnlijk al besproken tijdens het portfoliogesprek. Hieronder de informatie die tot nu toe bekend is: Lenteschool wordt gehouden van maandag 24 tot en met vrijdag 28 april (niet op Koningsdag) […]

Lees meer...

9 februari 2023

Pitch-avond Jong Ondernemen Oostwende College

Ook dit jaar werd op het Oostwende College een pitch avond Jong Ondernemen georganiseerd. Havo leerlingen volgen in hun vierde jaar het Jong Ondernemen programma en richten hiervoor hun eigen bedrijf op. Iedere leerling krijgt een verantwoordelijkheid binnen het bedrijf, variërend van bijvoorbeeld algemeen directeur, financieel directeur en inkoop- en productbeheerder. Samen bedenken ze een […]

Lees meer...

31 januari 2023

Meerscholen

Vanaf 1 januari 2023 vallen de tien middelbare scholen van het Meridiaan College en Meerwegen scholengroep onder één bestuur. De nieuwe organisatie heet ‘Meerscholen’. De fusie geeft ons een stevigere basis en de kans om leerlingen en ouders nu en in de toekomst meer te bieden. We kunnen op onze scholen blijven doen waar we […]

Lees meer...

Open Huis 2 februari

Vignet Gezonde School verlengd

Kerstprogramma vrijdag 23 december

22 december 2022

Studiedag 9 januari en 50-minutenrooster

Studiedag 9 januari 2023 Op de maandag na de kerstvakantie komen de medewerkers bij elkaar om in gesprek te gaan over onderwijskundige thema’s. De leerlingen zijn deze maandag lesvrij en worden dinsdag 10 januari weer volgens Magisterrooster op school verwacht. 50-minutenweek In de eerste week van het nieuwe jaar (dinsdag 10 t/m vrijdag 13 januari) […]

Lees meer...

Klas 2D zamelt geld in voor Serious Request

5 december 2022

Informatieavond van basis naar brug: 8 december

Zit uw zoon of dochter in groep 8? Een spannend jaar… de basisschoolperiode wordt afgerond en de overstap naar het voortgezet onderwijs wordt voorbereid. Er komen veel vragen op kinderen en hun ouders af: welk niveau en welke school past bij mij? Hoe gaat het eigenlijk op de middelbare school?   In voorgaande jaren bleek […]

Lees meer...