Farel College
Een school voor iedereen!

Havo 4 te gast bij Van den Hoogen engineering

24 juni 2019

In het kader van het International Business College togen 28 havo 4 leerlingen naar het bedrijf Van den Hoogen engineering. Het doel was tweeledig: de leerlingen kennis laten maken met de innovatieve wereld van elektrotechniek en de mogelijke carrière perspectieven binnen dit type technische bedrijven. Ook voor Van den Hoogen was dit een mooi moment om zich als toekomstige werkgever en/of leverancier te presenteren aan deze groep leerlingen. Na een uitgebreide rondleiding door de heren Tom van Eldik en Maikel Blokhuis waren de leerlingen onder de indruk van de totaaloplossingen binnen de elektrotechniek die Van den Hoogen biedt. Vooral de experience room was indrukwekkend, en gaf inzicht in alle mogelijke toepassingen op het gebied van domotica (waaronder verlichting, beveiliging, audio en video). In het personeelsrestaurant werd vervolgens een Kahoot quiz afgenomen om te zien of de opgedane kennis ook beklijfd was. Leerlinge Joanne Bos kwam als winnares uit de bus en liet de aanwezige mannelijke klasgenoten achter zich. Het leverde haar naast de eer ook een mooie prijs op.

 

Aansluitend namen Algemeen directeur Jurgen Nel en Financieel directeur Jolanda Ruizendaal uitgebreid de tijd om in te gaan op de vele vragen die de leerlingen vooraf bedacht hadden. Veelzeggend over het bedrijf Van den Hoogen dat mensen op dit niveau zoveel tijd willen uittrekken voor de volgende generatie! Dank medewerkers van Van den Hoogen voor jullie tijd en kennisoverdracht en hopelijk tot ziens in het volgende schooljaar.

Nieuws

Actie ‘Hart voor Turkije en Syrië’ groot succes

16 februari 2023

Lenteschool

Het Oostwende College biedt in de eerste week van de meivakantie Lenteschool aan. Bij leerlingen waar de Lenteschool van belang zou kunnen zijn, is dit waarschijnlijk al besproken tijdens het portfoliogesprek. Hieronder de informatie die tot nu toe bekend is: Lenteschool wordt gehouden van maandag 24 tot en met vrijdag 28 april (niet op Koningsdag) […]

Lees meer...

9 februari 2023

Pitch-avond Jong Ondernemen Oostwende College

Ook dit jaar werd op het Oostwende College een pitch avond Jong Ondernemen georganiseerd. Havo leerlingen volgen in hun vierde jaar het Jong Ondernemen programma en richten hiervoor hun eigen bedrijf op. Iedere leerling krijgt een verantwoordelijkheid binnen het bedrijf, variërend van bijvoorbeeld algemeen directeur, financieel directeur en inkoop- en productbeheerder. Samen bedenken ze een […]

Lees meer...

31 januari 2023

Meerscholen

Vanaf 1 januari 2023 vallen de tien middelbare scholen van het Meridiaan College en Meerwegen scholengroep onder één bestuur. De nieuwe organisatie heet ‘Meerscholen’. De fusie geeft ons een stevigere basis en de kans om leerlingen en ouders nu en in de toekomst meer te bieden. We kunnen op onze scholen blijven doen waar we […]

Lees meer...

Open Huis 2 februari

Vignet Gezonde School verlengd

Kerstprogramma vrijdag 23 december

22 december 2022

Studiedag 9 januari en 50-minutenrooster

Studiedag 9 januari 2023 Op de maandag na de kerstvakantie komen de medewerkers bij elkaar om in gesprek te gaan over onderwijskundige thema’s. De leerlingen zijn deze maandag lesvrij en worden dinsdag 10 januari weer volgens Magisterrooster op school verwacht. 50-minutenweek In de eerste week van het nieuwe jaar (dinsdag 10 t/m vrijdag 13 januari) […]

Lees meer...

Klas 2D zamelt geld in voor Serious Request

5 december 2022

Informatieavond van basis naar brug: 8 december

Zit uw zoon of dochter in groep 8? Een spannend jaar… de basisschoolperiode wordt afgerond en de overstap naar het voortgezet onderwijs wordt voorbereid. Er komen veel vragen op kinderen en hun ouders af: welk niveau en welke school past bij mij? Hoe gaat het eigenlijk op de middelbare school?   In voorgaande jaren bleek […]

Lees meer...