Oostwende College
Een school voor iedereen!

Interview met directeur Jeroen Waardenburg.

11 januari 2024

Het Oostwende College viert dit schooljaar het 75-jarig bestaan van het
voortgezet onderwijs in de gemeente Bunschoten-Spakenburg. Een goede reden
om eens in gesprek te gaan met directeur Jeroen Waardenburg. Voorafgaand
aan zijn huidige rol was hij eerst als leerling en later 13 jaar als docent aan de
school verbonden.


Hoe is het om op je oude school te mogen werken?
Als ‘thuiskomen’! Ik heb de eerste 17 jaar van mijn leven met veel plezier in
Bunschoten-Spakenburg gewoond. Hoe leuk is het dan om collega te mogen
worden van de docenten die je altijd enorm gewaardeerd hebt. Of bijvoorbeeld
kinderen van vrienden of oud-klasgenoten te mogen ontvangen. Het grappige is
dat ik inmiddels ook collega ben van één van mijn eigen oud-leerlingen. Zij
werkt nu als docent Engels bij ons.


Kun je iets vertellen over je periode als leerling? Wat is je bijvoorbeeld
het meest bijgebleven?

Zoals gezegd voelde ik mij altijd enorm thuis op school. Ik was niet per se de
meest ijverige leerling. Dat kwam pas later. Maar ik had het er wel naar mijn
zin. Ik denk dat dit met de omvang van de school te maken had. Op het
Sytwende kende iedereen elkaar eigenlijk wel. Dat is vandaag de dag op het
Oostwende College gelukkig nog steeds zo. De omvang van de school brengt een
bepaalde veiligheid met zich mee. Het maakt het mogelijk om leerlingen goed te
begeleiden en korte lijntjes met ouders te onderhouden. Ik vond de exacte
vakken als leerling oprecht interessant. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de lessen
van mevrouw Klarenbeek (wiskunde), meneer Jansen (biologie en scheikunde)
en meneer Bast (natuurkunde). Ook heb ik een hoop structuur bijgebracht
gekregen. Dit kwam later goed van pas, toen ik met mijn ouders verhuisde naar
Egmond aan Zee. Ik was hiermee goed voorbereid op de havo en het vwo. Ik
heb mijn middelbare school afgemaakt in Bergen (Noord-Holland), maar ben
daarna weer snel terug verhuisd naar het midden van het land. Ik kan me nog
goed mijn sollicitatiegesprek herinneren op ‘Farel Bunschoten’ met Henry
Wieldraaijer.
Een ander hoogtepunt van mijn mavo-periode, was voor mij toch wel de reis
naar Londen. Je leert je klasgenoten en de docenten dan toch op een andere
manier kennen. Daarnaast kom je op indrukwekkende plekken, waar je als
leerling niet snel naartoe gaat. Ik ben dan ook blij dat we deze waardevolle
excursies weer hebben opgestart na de COVID-periode.

Zijn er nog meer dingen ‘hetzelfde’ gebleven als je kijkt naar de school
van nu?

Zeker! Wij zijn een christelijke school. Niet alleen in woord, maar ook in daad.
Dit zijn we altijd geweest en zullen we ook blijven. Het past bij het dorp, bij de
gemeenschap en bij wie wij zijn. Dit merk je terug bij de dagopeningen en de
christelijke feestdagen. Maar ook aan de normen en waarden waar we voor
staan. Ook spelen we vanuit die waarde in op de actualiteiten.. Een goed
voorbeeld hiervan is de actie die we samen met ‘t Stoepje hebben georganiseerd
voor de slachtoffers van de aardbeving. Onze leerlingen halen dan niet alleen
ruim €10.000 op, wat volgens mij alleen maar kan in ons mooie dorp, maar ze
leren ook om zich samen in te zetten voor mensen in nood.


En welke dingen zijn er dan echt veranderd?
Er schieten me dan meteen twee dingen te binnen. Ten eerste, is de school een
stuk ‘breder’ geworden. Leerlingen kunnen niet alleen eindexamen doen op
mavo-niveau (vmbo-tl), maar ook op vmbo-basis, vmbo-kader en havo-niveau.
Wij hebben daarbij bewust gekozen voor brede profielen met keuzevakken. Op
deze manier kunnen onze leerlingen vervolgens naadloos doorstromen naar
bijna alle vervolgopleidingen. Ook hebben we een mooi vwo-onderbouw, zodat
deze leerlingen zich nog ten minste drie jaar op een goede school in eigen dorp
kunnen ontwikkelen. Ik vind onderwijs in eigen woonplaats een groot goed. De
leerlingen van vandaag de dag hebben buiten school vaak ook een vol
programma. Ze sporten veel en hebben vaak een bijbaantje. Hoe fijn is het dan
niet om ten minste een uur per dag op de reistijd te besparen. Doordat elk
niveau welkom is, zijn we met recht een school voor iedereen geworden!
Het tweede punt dat te binnen schiet, is ons ‘ondernemend onderwijs’. Het gaat
hierbij om het aanleren van een ondernemende houding. De leerlingen leren niet
alleen zichzelf kennen, maar ook de wereld om hen heen. Naast het geven van
goed onderwijs, wat ons op alle afdelingen lukt, is dit een belangrijke taak voor
school. Een leerling moet talenten ontdekken, leren wat hij/zij leuk vindt en
vervolgens ook leren wat de wereld te bieden heeft. Zo kun je op de middelbare
school de juiste keuze maken om vervolgens het juiste vak te gaan leren op het
mbo of het hbo.
Het lukt ons steeds beter om dit in ons onderwijs te integreren. In de onderbouw
gebeurt dit in projecten, waar je ‘leert leren’ en zicht krijgt op wat je nog aan
vaardigheden moet ontwikkelen. Voor de bovenbouw is dit onderwijs verwerkt in
mooie praktijkvakken. Voor alle niveaus (vmbo, mavo en havo) bieden we
inmiddels vakken aan die we samen met het bedrijfsleven vormgeven en
gewoon meetellen voor het eindexamen. Waar leer je nou beter wat je wilt
worden, dan in de echte wereld?


Je praat hier vol trots over! Waar ben je het meest trots op?
Dat heeft u inderdaad goed gezien. Als school zijn wij uniek in de regio en
misschien wel in het land! Een overzichtelijke en veilige school, waar je toch op
alle niveaus les kunt volgen, zie je echt niet vaak. Doordat wij alle niveaus kunnen bedienen, hebben wij de hele maatschappij van morgen over de vloer.
Onze leerlingen van nu, moeten er in de toekomst samen met elkaar wat van
gaan maken. Het is belangrijk dat leerlingen van alle niveaus met elkaar in
verbinding blijven. Dat ze dankzij de bedrijven en instanties waarmee we
samenwerkende wereld leren kennen en dus wereldwijs worden, is wat mij
betreft de kers op de taart.


We hebben het gehad over het verleden en het heden, maar hoe zit het
met de toekomst?

Vanaf volgend jaar bieden wij in de middag begeleiding aan op maat. Dat
betekent dat leerlingen die dit nodig hebben, huiswerkbegeleiding krijgen of
bijvoorbeeld extra aandacht voor leesvaardigheid en/of rekenen. Zonder extra
kosten voor de ouders. Ook zijn er leerlingen die moeite hebben met
structureren of nog onvoldoende studievaardigheden hebben om hun huiswerk
te plannen. Als school nemen wij vanaf volgend jaar zelf onze
verantwoordelijkheid en gaan we hiermee aan de slag. Zo hangt het in een tijd
die al duur genoeg is, straks minder af van de middelen of mogelijkheden die
ouders hebben om extra begeleiding te bieden. ‘In-school-huiswerkbegeleiding’
dus! De leerlingen in de onderbouw zijn om uiterlijk 15.00 uur uit en kunnen
thuis hun huiswerk gaan maken. De leerlingen die het nodig hebben, krijgen
hierbij professionele hulp op school. Zo hebben alle leerlingen bij ons gelijke
kansen. Ook zijn er plannen om ons gebouw te actualiseren zodat het nog beter
past bij ons moderne onderwijs.


Alweer trots hoor ik! Een goede reden voor een feest!?
Zeker! Samen met een groep enthousiaste collega’s bereiden we een groot feest
voor op vrijdag 9 februari. Na een diner met (oud)collega’s, ontvangen wij onze
oud-leerlingen graag op school. 75-jaar onderwijs is een hele periode. We
hebben dus aan alle leeftijden gedacht en voor ieder wat leuks in petto. Tussen
19:00 uur en 21:00 uur, is er tijd om elkaar te ontmoeten en bij te kletsen. Ook
worden er dan ludieke activiteiten georganiseerd. Tussen 21:00 uur en 24:00
uur is het feest in onze aula met goede live-muziek en natuurlijk ook de
klassiekers van toen. Ik hoop al mijn oud collega’s en leerlingen van vroeger te
mogen ontvangen. Aanmelden kan via oostwende.nl/reunie

Dit artikel is gepubliceerd in door Bunschoter van woensdag 10 januari 2024

Interview met directeur Jeroen Waardenburg

Nieuws