Farel College
Een school voor iedereen!

Kerstprogramma leerlingen vrijdag 23 december

22 december 2022

Vrijdag 23 december is er een mooi programma voor onze leerlingen bedacht ter voorbereiding op het komende kerstfeest en de afsluiting van dit kalenderjaar. We hopen op een leerzame en gezellige ochtend, waarbij ontmoeting en verbinding centraal staan. Mocht uw zoon/dochter door ziekte niet aanwezig kunnen zijn, dan graag afmelden bij het leerlingenloket. Hieronder kunt u zien wanneer uw zoon/dochter op school wordt verwacht.
Leerjaar 1: 8:30 uur
Leerjaar 2: 9:00 uur
Leerjaar 3: 9:30 uur
Leerjaar 4 en 5: 10:00 uur

Beste wensen

We wensen iedereen goede en gezegende feestdagen en Gods zegen voor 2023 toe!
We leven in een onrustige tijd als we kijken naar de wereld om ons heen. Maar weten dat ook dichter bij huis voor veel ouders en leerlingen de feestdagen niet onbezorgd zullen zijn. Een geliefde wordt gemist of er zijn zorgen om de gezondheid van leerlingen of familie. We bidden ieder in nood Gods liefdevolle nabijheid toe! De kerstvakantie is voor leerlingen ook een tijd om te genieten van vrije tijd en weer op te laden voor het vervolg van dit schooljaar. We hopen alle leerlingen op 10 januari weer in goede gezondheid te ontmoeten!

Nieuws

Diplomering

8 juni 2023

Terugblik eindexamenfeest

De rode loper lag donderdagavond 1 juni uit bij Het Feesthuis voor de eindexamenleerlingen van het Oostwende College. Het thema was Black & Gold en de bezoekers waren er helemaal op gekleed. Het was tijd voor een feest om te vieren dat tijdvak 1 van het centraal examen achter hen lag. Vanaf 20.00 uur kwamen […]

Lees meer...

8 juni 2023

Gemeentedag havo 4

Na 5 jaar was het donderdag 1 juni eindelijk weer zover en tijd voor de Gemeentedag. Op deze dag komen de leerlingen uit havo 4 in contact met gemeenteraadsleden, wethouders en (loco)burgemeesters om te zien wat de lokale democratie inhoudt. ‘s Ochtends trapte wethouder Peter van Asselt af met een kennisquiz die werd gewonnen door […]

Lees meer...

6 juni 2023

Goede Doelendag woensdag 7 juni

Aanstaande woensdag is het Goede Doelendag. De voorbereidingen zijn in volle gang. Van 13.00 tot 17.00 uur bruist het op het Oostwende College. De leerlingen zetten zich in om geld op te halen voor Waypoint en voor de excursie van leerlingen die het financieel lastig hebben. Er is van alles te doen: Een sponsorloop voor […]

Lees meer...

Eindexamen

Actie ‘Hart voor Turkije en Syrië’ groot succes

16 februari 2023

Lenteschool

Het Oostwende College biedt in de eerste week van de meivakantie Lenteschool aan. Bij leerlingen waar de Lenteschool van belang zou kunnen zijn, is dit waarschijnlijk al besproken tijdens het portfoliogesprek. Hieronder de informatie die tot nu toe bekend is: Lenteschool wordt gehouden van maandag 24 tot en met vrijdag 28 april (niet op Koningsdag) […]

Lees meer...

9 februari 2023

Pitch-avond Jong Ondernemen Oostwende College

Ook dit jaar werd op het Oostwende College een pitch avond Jong Ondernemen georganiseerd. Havo leerlingen volgen in hun vierde jaar het Jong Ondernemen programma en richten hiervoor hun eigen bedrijf op. Iedere leerling krijgt een verantwoordelijkheid binnen het bedrijf, variërend van bijvoorbeeld algemeen directeur, financieel directeur en inkoop- en productbeheerder. Samen bedenken ze een […]

Lees meer...

31 januari 2023

Meerscholen

Vanaf 1 januari 2023 vallen de tien middelbare scholen van het Meridiaan College en Meerwegen scholengroep onder één bestuur. De nieuwe organisatie heet ‘Meerscholen’. De fusie geeft ons een stevigere basis en de kans om leerlingen en ouders nu en in de toekomst meer te bieden. We kunnen op onze scholen blijven doen waar we […]

Lees meer...

Open Huis 2 februari