Farel College
Een school voor iedereen!

Liefde is sterker dan prikkeldraad | kerstmusical

17 december 2019

Met Kerst herdenken we de geboorte van Jezus. Ook dit jaar staan wij op het Oostwende College weer stil bij de geboorte in Bethlehem. De kerstmusical van dit jaar heeft als titel Liefde is sterker dan prikkeldraad. Leerlingen zijn onder leiding van Nisa Aktas drukdoende met dans. Bart Alberts is bezig met de muzikale omlijsting, Theo van de Hooff werkt aan de decors, Emma van Halteren ontwerpt een uitnodigingskaart en een aantal enthousiaste leerlingen is aan het oefenen voor het toneel.

De titel vertelt ons al dat liefde sterk is, sterker dan prikkeldraad. Een hart gevangen door prikkeldraad lijdt pijn, maar de liefde die het uitstraalt zal overwinnen!
Het verhaal dat onze leerlingen spelen, vertelt over een gezin dat uiteengescheurd wordt, een onschuldig kind dat gevangen wordt gezet. We zien een dader die gevangene is van zijn
verleden. We zien een meisje dat, zonder dat ze het weet, van haar zusje is gescheiden. We maken een aantal toevallige ontmoetingen mee en het verhaal eindigt op de Olijfberg in Jeruzalem.

Donderdag 19 december: 19.00-20.30 uur
Uitvoering Kerstmusical voor ouders/ familie/ buren/ belangstellenden

Vrijdag 20 december: uitvoeringen voor de leerlingen.

Nieuws

Actie ‘Hart voor Turkije en Syrië’ groot succes

16 februari 2023

Lenteschool

Het Oostwende College biedt in de eerste week van de meivakantie Lenteschool aan. Bij leerlingen waar de Lenteschool van belang zou kunnen zijn, is dit waarschijnlijk al besproken tijdens het portfoliogesprek. Hieronder de informatie die tot nu toe bekend is: Lenteschool wordt gehouden van maandag 24 tot en met vrijdag 28 april (niet op Koningsdag) […]

Lees meer...

9 februari 2023

Pitch-avond Jong Ondernemen Oostwende College

Ook dit jaar werd op het Oostwende College een pitch avond Jong Ondernemen georganiseerd. Havo leerlingen volgen in hun vierde jaar het Jong Ondernemen programma en richten hiervoor hun eigen bedrijf op. Iedere leerling krijgt een verantwoordelijkheid binnen het bedrijf, variërend van bijvoorbeeld algemeen directeur, financieel directeur en inkoop- en productbeheerder. Samen bedenken ze een […]

Lees meer...

31 januari 2023

Meerscholen

Vanaf 1 januari 2023 vallen de tien middelbare scholen van het Meridiaan College en Meerwegen scholengroep onder één bestuur. De nieuwe organisatie heet ‘Meerscholen’. De fusie geeft ons een stevigere basis en de kans om leerlingen en ouders nu en in de toekomst meer te bieden. We kunnen op onze scholen blijven doen waar we […]

Lees meer...

Open Huis 2 februari

Vignet Gezonde School verlengd

Kerstprogramma vrijdag 23 december

22 december 2022

Studiedag 9 januari en 50-minutenrooster

Studiedag 9 januari 2023 Op de maandag na de kerstvakantie komen de medewerkers bij elkaar om in gesprek te gaan over onderwijskundige thema’s. De leerlingen zijn deze maandag lesvrij en worden dinsdag 10 januari weer volgens Magisterrooster op school verwacht. 50-minutenweek In de eerste week van het nieuwe jaar (dinsdag 10 t/m vrijdag 13 januari) […]

Lees meer...

Klas 2D zamelt geld in voor Serious Request

5 december 2022

Informatieavond van basis naar brug: 8 december

Zit uw zoon of dochter in groep 8? Een spannend jaar… de basisschoolperiode wordt afgerond en de overstap naar het voortgezet onderwijs wordt voorbereid. Er komen veel vragen op kinderen en hun ouders af: welk niveau en welke school past bij mij? Hoe gaat het eigenlijk op de middelbare school?   In voorgaande jaren bleek […]

Lees meer...