Farel College
Een school voor iedereen!

Oostwende gaat met jongeren in gesprek over lekker in je vel zitten

10 maart 2020

PlayBack speelt Alles Goed over mentaal welbevinden

Faalangst, prestatiedruk, sociale media, veel ruzie thuis of buiten de groep vallen, kan de mentale staat van jongeren beïnvloeden. Tijdens de voorstelling Alles Goed zoeken jongeren een antwoord op wat er nodig is om je gevoelens te kunnen uiten. En wat je kunt doen om elkaar te helpen als je niet lekker in je vel zit. Somberheid is vaak een verborgen probleem bij jongeren. Op 16 maart speelt theatergroep PlayBack op het Oostwende de voorstelling Alles Goed over mentaal welbevinden voor alle tweedejaars leerlingen en gaan zij in gesprek over lekker in je vel zitten.

Waarom Alles Goed
Het Oostwende is bezig met het thema welbevinden van de Gezonde School. De voorstelling Alles Goed sluit hier naadloos op aan. De bedoeling van de theatervoorstelling is dat jongeren inzicht krijgen in hun eigen mentale welbevinden en in die van elkaar, zodat ze het gaan herkennen als sombere gedachten de overhand nemen en hun dagelijks leven beïnvloeden. Praten over je gevoel en je mentale welzijn voelt voor jongeren kwetsbaar en hierdoor tegennatuurlijk. Niet alleen omdat de omgeving het niet begrijpt of serieus neemt, maar ook omdat je simpelweg geen woorden hebt voor wat je voelt. Terwijl uit onderzoek blijkt dat juist je gevoel uiten depressie kan voorkomen. Afdelingsleider Jeroen Waardenburg; “Met deze voorstelling willen we de leerlingen het gevoel geven dat ze niet alleen zijn. Iedere leerling die we met de voorstelling bereiken, is winst.”


Over PlayBack
Theatergroep PlayBack maakt herkenbaar, interactief en educatief theater voor jongeren van 12-18 jaar, hun ouders, docenten en professionals. PlayBack maakt gebruik van ‘terugspeeltheater’: scènes worden opnieuw gespeeld door het betrokken publiek. Voor meer informatie zie www.tgplayback.nl.

Nieuws

Actie ‘Hart voor Turkije en Syrië’ groot succes

16 februari 2023

Lenteschool

Het Oostwende College biedt in de eerste week van de meivakantie Lenteschool aan. Bij leerlingen waar de Lenteschool van belang zou kunnen zijn, is dit waarschijnlijk al besproken tijdens het portfoliogesprek. Hieronder de informatie die tot nu toe bekend is: Lenteschool wordt gehouden van maandag 24 tot en met vrijdag 28 april (niet op Koningsdag) […]

Lees meer...

9 februari 2023

Pitch-avond Jong Ondernemen Oostwende College

Ook dit jaar werd op het Oostwende College een pitch avond Jong Ondernemen georganiseerd. Havo leerlingen volgen in hun vierde jaar het Jong Ondernemen programma en richten hiervoor hun eigen bedrijf op. Iedere leerling krijgt een verantwoordelijkheid binnen het bedrijf, variërend van bijvoorbeeld algemeen directeur, financieel directeur en inkoop- en productbeheerder. Samen bedenken ze een […]

Lees meer...

31 januari 2023

Meerscholen

Vanaf 1 januari 2023 vallen de tien middelbare scholen van het Meridiaan College en Meerwegen scholengroep onder één bestuur. De nieuwe organisatie heet ‘Meerscholen’. De fusie geeft ons een stevigere basis en de kans om leerlingen en ouders nu en in de toekomst meer te bieden. We kunnen op onze scholen blijven doen waar we […]

Lees meer...

Open Huis 2 februari

Vignet Gezonde School verlengd

Kerstprogramma vrijdag 23 december

22 december 2022

Studiedag 9 januari en 50-minutenrooster

Studiedag 9 januari 2023 Op de maandag na de kerstvakantie komen de medewerkers bij elkaar om in gesprek te gaan over onderwijskundige thema’s. De leerlingen zijn deze maandag lesvrij en worden dinsdag 10 januari weer volgens Magisterrooster op school verwacht. 50-minutenweek In de eerste week van het nieuwe jaar (dinsdag 10 t/m vrijdag 13 januari) […]

Lees meer...

Klas 2D zamelt geld in voor Serious Request

5 december 2022

Informatieavond van basis naar brug: 8 december

Zit uw zoon of dochter in groep 8? Een spannend jaar… de basisschoolperiode wordt afgerond en de overstap naar het voortgezet onderwijs wordt voorbereid. Er komen veel vragen op kinderen en hun ouders af: welk niveau en welke school past bij mij? Hoe gaat het eigenlijk op de middelbare school?   In voorgaande jaren bleek […]

Lees meer...