Farel College
Een school voor iedereen!

Open huis 30 januari

24 januari 2019

Oostwende College - Techniek van de toekomstWoensdagavond 30 januari is het open huis op het Oostwende College. Ouders en leerlingen groep 8 zijn van harte welkom aan de Plecht 1. Die avond kunnen ze uitgebreid kennis maken en zich laten informeren door leerlingen en docenten. Er is informatie over ondernemend onderwijs, het Oostwende Uitzendbureau, zorg en begeleiding, techniek, sport plus, stages, de leerlingenraad, enzovoorts.

“We zijn een school voor iedereen; persoonlijk en overzichtelijk. Mentoren kennen hun leerlingen. De kleinschaligheid is een groot voordeel. Jongeren voelen zich snel thuis en op hun gemak. Naast havo en vwo bieden wij ook vmbo basis en kader. In de brugklas krijgen de leerlingen tijd om te ontdekken of ze een technisch-, cultureel- of sportief talent hebben. In de 2e klas kunnen leerlingen dit talent ontwikkelen door te kiezen voor een extra uur sport, cultuur of techniek per week,” legt directeur Henk Koelewijn uit.

Levensecht leren

“Het Oostwende zet in op levensecht leren. Door de vele levensechte opdrachten leren leerlingen zichzelf kennen en kunnen ze zelfreflectie toepassen. Zodoende kunnen ze een bewuste en passende keuze maken voor een vervolgstudie of beroep. Ons uitzendbureau is een mooi voorbeeld van levensecht leren. Bedrijven zetten hier opdrachten en stages uit voor onze leerlingen. Praktijkervaring geeft leerlingen de mogelijkheid om een bewuste en passende keuze te maken voor profiel en vervolgopleiding. Bij het uitzendbureau kunnen leerlingen en begeleiders daar meer over vertellen en vragen beantwoorden.” Ook zet de school in op technisch onderwijs. Zo wordt er gewerkt met de nieuwste 3D-technieken en kunnen leerlingen stages lopen bij technische bedrijven in de omgeving.

Open Huis

Het Open Huis belooft een interactieve avond te worden. Docenten presenteren hun vak in de lokalen en jonge bezoekers kunnen meedoen met een leuke wedstrijd door opdrachtjes te maken en daarmee stempels te verzamelen. Ook Oostwende-leerlingen dragen hun steentje bij aan het open huis.

Open Huis woensdagavond 30 januari (19.00 – 21.00 uur) 

Nieuws

Actie ‘Hart voor Turkije en Syrië’ groot succes

16 februari 2023

Lenteschool

Het Oostwende College biedt in de eerste week van de meivakantie Lenteschool aan. Bij leerlingen waar de Lenteschool van belang zou kunnen zijn, is dit waarschijnlijk al besproken tijdens het portfoliogesprek. Hieronder de informatie die tot nu toe bekend is: Lenteschool wordt gehouden van maandag 24 tot en met vrijdag 28 april (niet op Koningsdag) […]

Lees meer...

9 februari 2023

Pitch-avond Jong Ondernemen Oostwende College

Ook dit jaar werd op het Oostwende College een pitch avond Jong Ondernemen georganiseerd. Havo leerlingen volgen in hun vierde jaar het Jong Ondernemen programma en richten hiervoor hun eigen bedrijf op. Iedere leerling krijgt een verantwoordelijkheid binnen het bedrijf, variërend van bijvoorbeeld algemeen directeur, financieel directeur en inkoop- en productbeheerder. Samen bedenken ze een […]

Lees meer...

31 januari 2023

Meerscholen

Vanaf 1 januari 2023 vallen de tien middelbare scholen van het Meridiaan College en Meerwegen scholengroep onder één bestuur. De nieuwe organisatie heet ‘Meerscholen’. De fusie geeft ons een stevigere basis en de kans om leerlingen en ouders nu en in de toekomst meer te bieden. We kunnen op onze scholen blijven doen waar we […]

Lees meer...

Open Huis 2 februari

Vignet Gezonde School verlengd

Kerstprogramma vrijdag 23 december

22 december 2022

Studiedag 9 januari en 50-minutenrooster

Studiedag 9 januari 2023 Op de maandag na de kerstvakantie komen de medewerkers bij elkaar om in gesprek te gaan over onderwijskundige thema’s. De leerlingen zijn deze maandag lesvrij en worden dinsdag 10 januari weer volgens Magisterrooster op school verwacht. 50-minutenweek In de eerste week van het nieuwe jaar (dinsdag 10 t/m vrijdag 13 januari) […]

Lees meer...

Klas 2D zamelt geld in voor Serious Request

5 december 2022

Informatieavond van basis naar brug: 8 december

Zit uw zoon of dochter in groep 8? Een spannend jaar… de basisschoolperiode wordt afgerond en de overstap naar het voortgezet onderwijs wordt voorbereid. Er komen veel vragen op kinderen en hun ouders af: welk niveau en welke school past bij mij? Hoe gaat het eigenlijk op de middelbare school?   In voorgaande jaren bleek […]

Lees meer...