Farel College
Een school voor iedereen!

Stages klas 1, 2, 3 

7 november 2019

Op het Oostwende College hechten we veel waarde aan LOB, Loopbaan Oriëntatie Begeleiding. Het gaat erom dat we leerlingen willen prikkelen serieus na te denken over hun toekomst. De eerste keuzes met betrekking tot dit onderwerp moeten namelijk al in klas 2 of 3 worden gemaakt.

Vaak hebben leerlingen een bepaald beeld van een beroep, maar of dit een realistisch beeld is van de dagelijkse praktijk……? Meestal niet. Juist daarom vinden we het zo belangrijk dat leerlingen vanaf klas 1 kunnen kennismaken met die praktijk. Op 24 januari 2020 januari gaan alle leerlingen van klas 1 en 2 daarom een dagje mee naar het werk van hun ouders of een ander familielid of bekende.

De leerlingen uit klas 3 havo/vwo die binnenkort hun profielkeuze moeten gaan maken, gaan 4 dagen op stage. Deze stage zal plaatsvinden van 21 t/m 24 januari 2020.

Klas 3 basis/kader/tl gaat 2 weken stagelopen, van 20 t/m 24 januari en van 11 t/m 15 mei.

Voor ieder leerjaar is er een stageboekje waarin precies wordt aangegeven wat er van de leerling wordt verwacht tijdens de stage. Dit boekje krijgen de leerlingen vlak voor het begin van de stage mee.

Nieuws

Actie ‘Hart voor Turkije en Syrië’ groot succes

16 februari 2023

Lenteschool

Het Oostwende College biedt in de eerste week van de meivakantie Lenteschool aan. Bij leerlingen waar de Lenteschool van belang zou kunnen zijn, is dit waarschijnlijk al besproken tijdens het portfoliogesprek. Hieronder de informatie die tot nu toe bekend is: Lenteschool wordt gehouden van maandag 24 tot en met vrijdag 28 april (niet op Koningsdag) […]

Lees meer...

9 februari 2023

Pitch-avond Jong Ondernemen Oostwende College

Ook dit jaar werd op het Oostwende College een pitch avond Jong Ondernemen georganiseerd. Havo leerlingen volgen in hun vierde jaar het Jong Ondernemen programma en richten hiervoor hun eigen bedrijf op. Iedere leerling krijgt een verantwoordelijkheid binnen het bedrijf, variërend van bijvoorbeeld algemeen directeur, financieel directeur en inkoop- en productbeheerder. Samen bedenken ze een […]

Lees meer...

31 januari 2023

Meerscholen

Vanaf 1 januari 2023 vallen de tien middelbare scholen van het Meridiaan College en Meerwegen scholengroep onder één bestuur. De nieuwe organisatie heet ‘Meerscholen’. De fusie geeft ons een stevigere basis en de kans om leerlingen en ouders nu en in de toekomst meer te bieden. We kunnen op onze scholen blijven doen waar we […]

Lees meer...

Open Huis 2 februari

Vignet Gezonde School verlengd

Kerstprogramma vrijdag 23 december

22 december 2022

Studiedag 9 januari en 50-minutenrooster

Studiedag 9 januari 2023 Op de maandag na de kerstvakantie komen de medewerkers bij elkaar om in gesprek te gaan over onderwijskundige thema’s. De leerlingen zijn deze maandag lesvrij en worden dinsdag 10 januari weer volgens Magisterrooster op school verwacht. 50-minutenweek In de eerste week van het nieuwe jaar (dinsdag 10 t/m vrijdag 13 januari) […]

Lees meer...

Klas 2D zamelt geld in voor Serious Request

5 december 2022

Informatieavond van basis naar brug: 8 december

Zit uw zoon of dochter in groep 8? Een spannend jaar… de basisschoolperiode wordt afgerond en de overstap naar het voortgezet onderwijs wordt voorbereid. Er komen veel vragen op kinderen en hun ouders af: welk niveau en welke school past bij mij? Hoe gaat het eigenlijk op de middelbare school?   In voorgaande jaren bleek […]

Lees meer...