Farel College
Een school voor iedereen!

Stages klas 1, 2, 3 

7 november 2019

Op het Oostwende College hechten we veel waarde aan LOB, Loopbaan Oriëntatie Begeleiding. Het gaat erom dat we leerlingen willen prikkelen serieus na te denken over hun toekomst. De eerste keuzes met betrekking tot dit onderwerp moeten namelijk al in klas 2 of 3 worden gemaakt.

Vaak hebben leerlingen een bepaald beeld van een beroep, maar of dit een realistisch beeld is van de dagelijkse praktijk……? Meestal niet. Juist daarom vinden we het zo belangrijk dat leerlingen vanaf klas 1 kunnen kennismaken met die praktijk. Op 24 januari 2020 januari gaan alle leerlingen van klas 1 en 2 daarom een dagje mee naar het werk van hun ouders of een ander familielid of bekende.

De leerlingen uit klas 3 havo/vwo die binnenkort hun profielkeuze moeten gaan maken, gaan 4 dagen op stage. Deze stage zal plaatsvinden van 21 t/m 24 januari 2020.

Klas 3 basis/kader/tl gaat 2 weken stagelopen, van 20 t/m 24 januari en van 11 t/m 15 mei.

Voor ieder leerjaar is er een stageboekje waarin precies wordt aangegeven wat er van de leerling wordt verwacht tijdens de stage. Dit boekje krijgen de leerlingen vlak voor het begin van de stage mee.

Nieuws

Hope de Graaf

Diplomering

8 juni 2023

Terugblik eindexamenfeest

De rode loper lag donderdagavond 1 juni uit bij Het Feesthuis voor de eindexamenleerlingen van het Oostwende College. Het thema was Black & Gold en de bezoekers waren er helemaal op gekleed. Het was tijd voor een feest om te vieren dat tijdvak 1 van het centraal examen achter hen lag. Vanaf 20.00 uur kwamen […]

Lees meer...

8 juni 2023

Gemeentedag havo 4

Na 5 jaar was het donderdag 1 juni eindelijk weer zover en tijd voor de Gemeentedag. Op deze dag komen de leerlingen uit havo 4 in contact met gemeenteraadsleden, wethouders en (loco)burgemeesters om te zien wat de lokale democratie inhoudt. ‘s Ochtends trapte wethouder Peter van Asselt af met een kennisquiz die werd gewonnen door […]

Lees meer...

6 juni 2023

Goede Doelendag woensdag 7 juni

Aanstaande woensdag is het Goede Doelendag. De voorbereidingen zijn in volle gang. Van 13.00 tot 17.00 uur bruist het op het Oostwende College. De leerlingen zetten zich in om geld op te halen voor Waypoint en voor de excursie van leerlingen die het financieel lastig hebben. Er is van alles te doen: Een sponsorloop voor […]

Lees meer...

Eindexamen

Actie ‘Hart voor Turkije en Syrië’ groot succes

9 februari 2023

Pitch-avond Jong Ondernemen Oostwende College

Ook dit jaar werd op het Oostwende College een pitch avond Jong Ondernemen georganiseerd. Havo leerlingen volgen in hun vierde jaar het Jong Ondernemen programma en richten hiervoor hun eigen bedrijf op. Iedere leerling krijgt een verantwoordelijkheid binnen het bedrijf, variërend van bijvoorbeeld algemeen directeur, financieel directeur en inkoop- en productbeheerder. Samen bedenken ze een […]

Lees meer...

31 januari 2023

Meerscholen

Vanaf 1 januari 2023 vallen de tien middelbare scholen van het Meridiaan College en Meerwegen scholengroep onder één bestuur. De nieuwe organisatie heet ‘Meerscholen’. De fusie geeft ons een stevigere basis en de kans om leerlingen en ouders nu en in de toekomst meer te bieden. We kunnen op onze scholen blijven doen waar we […]

Lees meer...

Open Huis 2 februari