Farel College
Een school voor iedereen!

Start schooljaar 2019 2020

2 september 2019
Maandag 2 september is de school weer open voor alle leerlingen. De leerlingen uit klas 2 worden om 13.30 uur op school verwacht in de aula. De leerlingen uit klas 3 om 14.00 uur en leerlingen uit klas 4 en 5 om 14.30 uur.

Na de opening in de aula gaan de leerlingen met de mentor naar een lokaal en volgen enkele schoolzaken en de bespreking van het schoolreglement. De werkboeken zullen dan ook worden uitgedeeld. Nieuwe leerlingen zullen een kluissleutel ontvangen en inloggegevens voor Magister.

Dinsdag tot en met vrijdag 6 september wordt er gewerkt met een 50 minutenrooster. De tijden zijn als volgt:
Les 1: 8.25 – 9.15 uur
Les 2: 9.15 – 10.05 uur
Pauze: 10.05 – 10.25 uur
Les 3: 10.25 – 11.15 uur
Les 4: 11.15 – 12.05 uur
Pauze: 12.05 – 12.35 uur
Les 5: 12.35 – 13.25 uur
Les 6: 13.25 – 14.15 uur.

Ouderavonden
– ouderavond brugklassen maandag 9 september 2019
– ouderavond 2e klassen woensdag 11 september 2019
– ouderavond 3e klassen en havo 4 dinsdag 17 september 2019
– ouderavond examenklassen donderdag 19 september 2019
De inloop is om 19.45 uur en we starten om 20.00 uur.

Nieuws

Diplomering

8 juni 2023

Terugblik eindexamenfeest

De rode loper lag donderdagavond 1 juni uit bij Het Feesthuis voor de eindexamenleerlingen van het Oostwende College. Het thema was Black & Gold en de bezoekers waren er helemaal op gekleed. Het was tijd voor een feest om te vieren dat tijdvak 1 van het centraal examen achter hen lag. Vanaf 20.00 uur kwamen […]

Lees meer...

8 juni 2023

Gemeentedag havo 4

Na 5 jaar was het donderdag 1 juni eindelijk weer zover en tijd voor de Gemeentedag. Op deze dag komen de leerlingen uit havo 4 in contact met gemeenteraadsleden, wethouders en (loco)burgemeesters om te zien wat de lokale democratie inhoudt. ‘s Ochtends trapte wethouder Peter van Asselt af met een kennisquiz die werd gewonnen door […]

Lees meer...

6 juni 2023

Goede Doelendag woensdag 7 juni

Aanstaande woensdag is het Goede Doelendag. De voorbereidingen zijn in volle gang. Van 13.00 tot 17.00 uur bruist het op het Oostwende College. De leerlingen zetten zich in om geld op te halen voor Waypoint en voor de excursie van leerlingen die het financieel lastig hebben. Er is van alles te doen: Een sponsorloop voor […]

Lees meer...

Eindexamen

Actie ‘Hart voor Turkije en Syrië’ groot succes

9 februari 2023

Pitch-avond Jong Ondernemen Oostwende College

Ook dit jaar werd op het Oostwende College een pitch avond Jong Ondernemen georganiseerd. Havo leerlingen volgen in hun vierde jaar het Jong Ondernemen programma en richten hiervoor hun eigen bedrijf op. Iedere leerling krijgt een verantwoordelijkheid binnen het bedrijf, variërend van bijvoorbeeld algemeen directeur, financieel directeur en inkoop- en productbeheerder. Samen bedenken ze een […]

Lees meer...

31 januari 2023

Meerscholen

Vanaf 1 januari 2023 vallen de tien middelbare scholen van het Meridiaan College en Meerwegen scholengroep onder één bestuur. De nieuwe organisatie heet ‘Meerscholen’. De fusie geeft ons een stevigere basis en de kans om leerlingen en ouders nu en in de toekomst meer te bieden. We kunnen op onze scholen blijven doen waar we […]

Lees meer...

Open Huis 2 februari

Vignet Gezonde School verlengd