Farel College
Een school voor iedereen!

Start schooljaar 2019 2020

2 september 2019
Maandag 2 september is de school weer open voor alle leerlingen. De leerlingen uit klas 2 worden om 13.30 uur op school verwacht in de aula. De leerlingen uit klas 3 om 14.00 uur en leerlingen uit klas 4 en 5 om 14.30 uur.

Na de opening in de aula gaan de leerlingen met de mentor naar een lokaal en volgen enkele schoolzaken en de bespreking van het schoolreglement. De werkboeken zullen dan ook worden uitgedeeld. Nieuwe leerlingen zullen een kluissleutel ontvangen en inloggegevens voor Magister.

Dinsdag tot en met vrijdag 6 september wordt er gewerkt met een 50 minutenrooster. De tijden zijn als volgt:
Les 1: 8.25 – 9.15 uur
Les 2: 9.15 – 10.05 uur
Pauze: 10.05 – 10.25 uur
Les 3: 10.25 – 11.15 uur
Les 4: 11.15 – 12.05 uur
Pauze: 12.05 – 12.35 uur
Les 5: 12.35 – 13.25 uur
Les 6: 13.25 – 14.15 uur.

Ouderavonden
– ouderavond brugklassen maandag 9 september 2019
– ouderavond 2e klassen woensdag 11 september 2019
– ouderavond 3e klassen en havo 4 dinsdag 17 september 2019
– ouderavond examenklassen donderdag 19 september 2019
De inloop is om 19.45 uur en we starten om 20.00 uur.

Nieuws

Actie ‘Hart voor Turkije en Syrië’ groot succes

16 februari 2023

Lenteschool

Het Oostwende College biedt in de eerste week van de meivakantie Lenteschool aan. Bij leerlingen waar de Lenteschool van belang zou kunnen zijn, is dit waarschijnlijk al besproken tijdens het portfoliogesprek. Hieronder de informatie die tot nu toe bekend is: Lenteschool wordt gehouden van maandag 24 tot en met vrijdag 28 april (niet op Koningsdag) […]

Lees meer...

9 februari 2023

Pitch-avond Jong Ondernemen Oostwende College

Ook dit jaar werd op het Oostwende College een pitch avond Jong Ondernemen georganiseerd. Havo leerlingen volgen in hun vierde jaar het Jong Ondernemen programma en richten hiervoor hun eigen bedrijf op. Iedere leerling krijgt een verantwoordelijkheid binnen het bedrijf, variërend van bijvoorbeeld algemeen directeur, financieel directeur en inkoop- en productbeheerder. Samen bedenken ze een […]

Lees meer...

31 januari 2023

Meerscholen

Vanaf 1 januari 2023 vallen de tien middelbare scholen van het Meridiaan College en Meerwegen scholengroep onder één bestuur. De nieuwe organisatie heet ‘Meerscholen’. De fusie geeft ons een stevigere basis en de kans om leerlingen en ouders nu en in de toekomst meer te bieden. We kunnen op onze scholen blijven doen waar we […]

Lees meer...

Open Huis 2 februari

Vignet Gezonde School verlengd

Kerstprogramma vrijdag 23 december

22 december 2022

Studiedag 9 januari en 50-minutenrooster

Studiedag 9 januari 2023 Op de maandag na de kerstvakantie komen de medewerkers bij elkaar om in gesprek te gaan over onderwijskundige thema’s. De leerlingen zijn deze maandag lesvrij en worden dinsdag 10 januari weer volgens Magisterrooster op school verwacht. 50-minutenweek In de eerste week van het nieuwe jaar (dinsdag 10 t/m vrijdag 13 januari) […]

Lees meer...

Klas 2D zamelt geld in voor Serious Request

5 december 2022

Informatieavond van basis naar brug: 8 december

Zit uw zoon of dochter in groep 8? Een spannend jaar… de basisschoolperiode wordt afgerond en de overstap naar het voortgezet onderwijs wordt voorbereid. Er komen veel vragen op kinderen en hun ouders af: welk niveau en welke school past bij mij? Hoe gaat het eigenlijk op de middelbare school?   In voorgaande jaren bleek […]

Lees meer...