Oostwende College
Een school voor iedereen!

We gaan van start met het middagprogramma!

29 januari 2024

We gaan van start met het middagprogramma. Een prachtige ontwikkeling! Maatwerk is een van onze speerpunten van onze school. We willen leerlingen op maat onderwijs aanbieden door dit middagprogramma in te zetten.

Wat houdt het middagprogramma in?

Op dit moment hebben wij al ruime ervaring in het geven van huiswerkbegeleiding. Dit wordt in de mediatheek gegeven. Dit gaan we uitbreiden met basisvaardigheden in Nederlands, rekenen-wiskunde en later ook in Engels. Hiervoor hebben wij een aantal docenten bereid gevonden om dit te gaan faciliteren. 

Wat zijn basisvaardigheden?

Basisvaardigheden zijn vaardigheden die leerlingen als basis nodig hebben om te functioneren in het (vervolg)onderwijs en de samenleving. Goede basisvaardigheden zijn dus essentieel voor leerlingen. Zo zorgt goed kunnen lezen voor het succesvol kunnen volgen van andere schoolvakken. En is rekenvaardigheid belangrijk voor het nemen van financiële beslissingen en het begrijpen van tabellen en grafieken.

Voor welke leerlingen?

De leerlingen zijn in kaart gebracht op basis van de CITO-VAS resultaten. Wanneer blijkt dat leerlingen moeite hebben met deze vakken, of minder hebben gescoord op bepaalde onderdelen van deze toetsen, kunnen zij door ons worden uitgenodigd. Samen gaan we dan kijken waar de hiaten zitten en bieden we passende stof aan om de gaten te dichten, zodat de kinderen daarna met een stevig fundament, meer succeservaringen zullen opdoen.

Hoe weet ik of mijn kind hieraan meedoet?

In de loop van deze week ontvangen de leerlingen die hiervoor in aanmerking komen bericht over dit middagprogramma. Wij informeren ook de ouders/verzorgers hierover via een e-mail. Ook is dit terug te zien in Magister. 

Maatwerk op het Oostwende College

Nieuws