Farel College
Een school voor iedereen!

woensdag 15 januari Oostwendemarkt

7 januari 2020

Woensdagavond 15 januari van 19.00 tot 21.00 uur is de Oostwendemarkt voor groep 8-leerlingen en hun ouders. Kom jij ook?

Verschillende stands

Ouders en leerlingen kunnen die avond met allerlei vragen over het Oostwende en de overstap van basis- naar voortgezet onderwijs terecht. Er zijn stands met informatie over het Oostwende Uitzendbureau, zorg en begeleiding, techniek van de toekomst, sport plus, de leerlingenraad, enzovoorts.
“Het mooie aan deze avond is dat er zowel docenten als leerlingen zijn die de bezoekers te woord kunnen staan. Voor leerlingen groep 8 is het natuurlijk goed en interessant om van Oostwende-leerlingen zelf te horen hoe het er hier aan toe gaat op onze school, maar dat geldt wellicht ook voor de ouders,” zegt Henk Koelewijn. “Het Oostwende zet in op levensecht leren en ons uitzendbureau is daar een mooi voorbeeld van. Bij het kraampje Uitzendbureau kunnen leerlingen en begeleiders daar meer over vertellen en vragen beantwoorden.”

De nieuwe Oostwende Brochure boordevol informatie is net uit en wordt die avond uitgedeeld.

Woensdag 15 januari OostwendeMarkt, Oostwende College, Plecht 1 Bunschoten – Spakenburg.
Tijd: 19.00 – 21.00 uur

Nieuws

Actie ‘Hart voor Turkije en Syrië’ groot succes

16 februari 2023

Lenteschool

Het Oostwende College biedt in de eerste week van de meivakantie Lenteschool aan. Bij leerlingen waar de Lenteschool van belang zou kunnen zijn, is dit waarschijnlijk al besproken tijdens het portfoliogesprek. Hieronder de informatie die tot nu toe bekend is: Lenteschool wordt gehouden van maandag 24 tot en met vrijdag 28 april (niet op Koningsdag) […]

Lees meer...

9 februari 2023

Pitch-avond Jong Ondernemen Oostwende College

Ook dit jaar werd op het Oostwende College een pitch avond Jong Ondernemen georganiseerd. Havo leerlingen volgen in hun vierde jaar het Jong Ondernemen programma en richten hiervoor hun eigen bedrijf op. Iedere leerling krijgt een verantwoordelijkheid binnen het bedrijf, variërend van bijvoorbeeld algemeen directeur, financieel directeur en inkoop- en productbeheerder. Samen bedenken ze een […]

Lees meer...

31 januari 2023

Meerscholen

Vanaf 1 januari 2023 vallen de tien middelbare scholen van het Meridiaan College en Meerwegen scholengroep onder één bestuur. De nieuwe organisatie heet ‘Meerscholen’. De fusie geeft ons een stevigere basis en de kans om leerlingen en ouders nu en in de toekomst meer te bieden. We kunnen op onze scholen blijven doen waar we […]

Lees meer...

Open Huis 2 februari

Vignet Gezonde School verlengd

Kerstprogramma vrijdag 23 december

22 december 2022

Studiedag 9 januari en 50-minutenrooster

Studiedag 9 januari 2023 Op de maandag na de kerstvakantie komen de medewerkers bij elkaar om in gesprek te gaan over onderwijskundige thema’s. De leerlingen zijn deze maandag lesvrij en worden dinsdag 10 januari weer volgens Magisterrooster op school verwacht. 50-minutenweek In de eerste week van het nieuwe jaar (dinsdag 10 t/m vrijdag 13 januari) […]

Lees meer...

Klas 2D zamelt geld in voor Serious Request

5 december 2022

Informatieavond van basis naar brug: 8 december

Zit uw zoon of dochter in groep 8? Een spannend jaar… de basisschoolperiode wordt afgerond en de overstap naar het voortgezet onderwijs wordt voorbereid. Er komen veel vragen op kinderen en hun ouders af: welk niveau en welke school past bij mij? Hoe gaat het eigenlijk op de middelbare school?   In voorgaande jaren bleek […]

Lees meer...