Oostwende College
Een school voor iedereen!

Een school voor iedereen!

Het Oostwende College biedt onderwijs dat aansluit bij jou. Op het Oostwende College helpen we je graag ontdekken wat bij jou past en wat jou aanspreekt. Wij geloven in jouw capaciteiten.

 

VMBO Basis Kader

Voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg heeft het Oostwende College een  aanpak die past bij de behoefte van deze leerling. De lessen starten met een klassikale instructie, waarna je zelfstandig werkt en hulp vraagt als je vragen hebt. Voor Nederlands, Engels en wiskunde ontvang je een planner, die je zelfstandig, onder toeziend oog van docenten, aan het eind van de week hebt afgewerkt. Dit maakt je zelfstandig en leert je verantwoordelijkheid nemen.

Je volgt de brede leerweg Dienstverlening & Producten (D&P). Deze leerweg is een goede basis voor bijna alle mbo-opleidingen. Je loopt stage bij ondernemers in het dorp. Met het vmbo-diploma basisberoepsgericht (bbl) kun je doorstromen naar het mbo (niveau 2). Met het kaderberoepsgerichte diploma (kbl) is het mogelijk door te stromen naar niveau 3 en 4 van het mbo.

VMBO TL Mavo 

Mavo/tl geeft je toegang tot het mbo, niveau 3 en 4. Na het tweede leerjaar kies je een vakkenpakket. Afhankelijk van het pakket blijft de mogelijkheid open om aan het einde van het derde jaar te kiezen uit twee van de vier profielen: techniek, economie, zorg & welzijn en landbouw. In het vierde jaar doe je examen in zes of zeven vakken in één bepaald profiel. Behalve Nederlands, Engels en maatschappijleer zijn dat twee vakken die horen bij het betreffende profiel. Daarnaast zijn er twee keuzevakken. Afhankelijk van de vakkencombinatie, de cijferlijst met het advies van de docenten is het mogelijk om door te stromen naar havo 4.

Havo 

Het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) duurt vijf jaar. Met een havodiploma op zak kan je een opleiding in het hoger beroepsonderwijs volgen. Ook kunnen leerlingen met een havodiploma doorstromen naar vwo 5. Het Oostwende College biedt het brede profiel economie en maatschappij aan. Met dit profiel zijn bijna alle hbo-vervolgopleidingen mogelijk. Met het keuzevak biologie kan je ook doorstromen naar opleidingen als het HBO-V.

Vwo 

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) duurt zes jaar. Hier word je voorbereid op het wetenschappelijk onderwijs aan een universiteit. Ook op het vwo kiezen de leerlingen aan het einde van het derde leerjaar voor een profiel. Op het Oostwende College is het mogelijk de eerste drie leerjaren van het vwo te volgen. Voor de bovenbouw van het vwo kies je een andere middelbare school van je keuze. Uiteraard zorgen wij voor een vloeiende overgang. In het derde jaar kan er al meegelopen worden op de volgende school.

 

Extra aanbod

Op het Oostwende College is er extra aanbod voor leerlingen die bijvoorbeeld van sporten houden of juist meer over techniek willen weten. Als ondernemende school hebben we uiteraard ook een ondernemend aanbod.

Ondernemend onderwijs

Heb je interesse in management, techniek, sport of zorg? Het Oostwende College heeft een eigen uitzendbureau. Je kiest samen met een van onze begeleiders voor een leuke opdracht of stage, bedacht door een bedrijf of vereniging uit de buurt. Heeft de leerling zelf een leuk idee? Ook hiermee kun je terecht bij het uitzendbureau. Leerlingen op alle niveaus maken zo contact met de praktijk.

International Business College (IBC)

De havisten maken actief werk van ondernemend leren op het Oostwende College. Tijdens International Business College (IBC) wordt een aantal lesuren besteed aan ondernemendheid, competentieontwikkeling, de vervolgstudie en de toepassing van de talen Engels en Duits. Bovendien loop je stage, ga je op excursie, bezoek je bedrijven en instellingen en neem je deel aan lezingen en workshops. Doel van deze vorm van leren is dat je uitgedaagd wordt om beter te presteren en om tot een passende keuze te komen in het hbo. Het IBC levert je een erkend IBC – diploma op, bovenop het havodiploma. Het officiële diploma is ondertekend door het Ministerie van Economische Zaken. Bovendien ontvang je een certificaat van Jong Ondernemen. Het Oostwende is officieel IBC-school, volgens het Europees erkende onderwijsconcept 20-80learning.

Meer lezen? Kijk op de website 20-80learning.

In schooljaar 2023-2024 wordt het praktijkgerichte programma maatschappij (PGP-M) aangeboden in 4 havo (dit in de plaats van IBC). Het betreft een schoolexamenvak. Er wordt bij PGP-M vooral gewerkt met externe opdrachtgevers. De ervaringen die je opdoet zijn sterk loopbaan-oriënterend. Ook oefen je ter voorbereiding vaardigheden waarmee je in je vervolgopleiding te maken krijgt.

Techniek en Technologie

Alle leerlingen krijgen het vak Techniek op het Oostwende in de onderbouw. Een mooie kennismaking voor jou als leerling om te ervaren of techniek bij jou past.
TL-leerlingen kunnen het vak Technologie & Toepassing volgen in de bovenbouw. We werken schoolbreed samen met technische bedrijven uit de omgeving. Zo is er voor alle leerlingen de jaarlijkse Week van de Techniek, waar je nieuwe technische snufjes kunt uitproberen. Ook werken we samen met T is for Tech. De T staat niet alleen voor techniek, maar ook voor Talent, Toekomst en Trots. Techniek is in alles een belangrijk onderdeel. Of het nu voor het bouwen van een vliegtuig is of voor het ontwikkelen van een game. Een sterk ontwikkelend vakgebied met baangarantie. Een Sterk Staaltje Techniek!

Meer over weten? Bekijk de T is for Tech website.

Tech Lab

Het Oostwende College heeft een echt Tech Lab! Drones, robots, 3D-printers en lasercutters… het is werk in uitvoering op school door leerlingen die zelf testen en programmeren in het Tech Lab. Ben jij een technisch talent? Dan is het Tech Lab een prachtige plek om jouw technische kennis in praktijk te brengen.

Sport Plus

Op het Oostwende College is Sport Plus in klas 1 en klas 2 een keuzemogelijkheid.

Het Oostwende College is een sportieve school. Bewegen is gezond en helpt bij het verbeteren van je leerprestaties. Wij bieden Sport+ aan en je kunt Lichamelijke Oefening 2 (LO2) kiezen. Maak kennis met verschillende sporten zoals wakeboarden, schaatsen, kickboksen en skiën en ontdek waar jouw interesse ligt. Je kunt ook je diploma reanimatie/ AED halen. In onze eigen sportzaal, met klimwand, helpen sportleraren je om op je eigen niveau jouw sportieve doelen te bereiken.

Voor mavo/tl leerlingen die Sport Plus kiezen wordt een verbreding en verdieping van het reguliere lesprogramma gegeven. Zij krijgen 1 extra lesuur LO in de week. Via clinics maken alle leerlingen uit mavo/tl, vmbo basis/kader en havo/vwo die Sport Plus kiezen, kennis met minder makkelijk toegankelijke sporten.  Tijdens het uitgebreide Sport Plus programma komen ook vaardigheden als samenwerken, leidinggeven en organiseren aan de orde.

Hoe werken wij? 

Ontdekkend Leren via Projecten (OLP) en Talent Werktijd (TWT)
Ondernemend leren betekent in de onderbouw ook Ontdekkend Leren via Projecten (OLP) en Talent Werktijd (TWT). Je krijgt 80% van de tijd gewone lessen en 20% van de tijd OLP/TWT. Dit noemen we ook wel 80 – 20 leren. Je wordt tijdens OLP en TWT gemotiveerd en uitgedaagd om zelf aan de slag te gaan met opdrachten en projecten. Binnen de OLP- en TWT-projecten werk je samen met andere leerlingen. Er is begeleiding van mensen van binnen en buiten onze school. Tijdens de projecten zijn er gastlessen, workshops, excursies en bedrijfsbezoeken

Versterkt taalonderwijs
Op een ondernemende school mag goed en versterkt taalonderwijs niet ontbreken. Je kunt niet zonder als je in de toekomst een passende en leuke baan wilt vinden. Daarom bieden we extra ondersteuning aan voor de vakken Nederlands en Engels.

Bring your own device (BYOD)
Met BYOD onderwijs hebben leerlingen altijd en overal de beschikking over (aanvullend) digitaal leermateriaal en kunnen zij allerlei bronnen op internet snel vinden. De Google-omgeving waarin wij werken biedt de mogelijkheid voor leerlingen om samen te werken. Van elke leerling verwachten wij dat hij/zij een eigen ‘device’ (laptop of notebook) meeneemt naar school. De leerlingen hebben de mogelijkheid om zelf een device aan te schaffen, of om dit via The Rent Company te doen. De leerlingen worden geïnformeerd over het actuele aanbod.

Portfoliogesprekken
Je wordt op het Oostwende College niet alleen beoordeeld op het resultaat, maar ook op de manier waarop je hebt gewerkt. Dit wordt tijdens je hele schoolloopbaan vastgelegd in jouw eigen digitale portfolio. In het portfolio wordt beschreven wat je hebt geleerd en waar je aan wilt werken. Het portfolio zorgt ervoor dat je leert reflecteren op de manier waarop jij dingen aanpakt. Twee keer per schooljaar zijn er portfoliodagen. Jij gaat dan in gesprek met je mentor en ouder(s) over je portfolio.

Mediatheek

In de mediatheek kun je boeken lenen, maar ook in alle rust studeren. Het Oostwende College heeft een interessante boekencollectie. Je vindt ook boeken voor je leeslijst.

Begeleiding

Op het Oostwende College bieden we verschillende vormen van begeleiding aan.

Mentor
Vanaf de start op onze school heb jij een vaste klassenmentor. Elke week heb je mentorles.  Jouw mentor is altijd het eerste aanspreekpunt bij vragen. Jij en je ouder(s) kunnen altijd bij de mentor terecht.

Zorg
Onze zorgcoördinatoren houden zich bezig met alle zaken rondom leerlingenzor gen op het gebied van leerproblemen of hulpvragen op sociaal en emotioneel gebied.

Loop je als leerling of ouder/verzorger ergens tegenaan, dan verwijst de mentor door naar de zorg.
Binnen het zorgteam is ook een dyslexie/dyscalculie specialist werkzaam.

Vertrouwenspersoon
Op onze school zijn twee vertrouwenspersonen. Bij hen kan een leerling of ouder/verzorger terecht wanneer hij/zij te maken heeft met ongewenst gedrag.

Vertrouwenspersonen Oostwende College:
Klaas Jan de Graaf: graafk@oostwende.nl
Esther van de Grift: grifte@oostwende.nl

Decanaat
De decaan is de persoon binnen de school bij wie je terecht kunt met vragen over je vakkenpakket, profielkeuze en de keuze voor vervolgopleiding.

De decanen geven voorlichting aan leerlingen en ouders vanaf het voorexamenjaar.

Decanen Oostwende College:

Albertine van de Mheen – Pruijs: mheena@oostwende.nl
Bart van Triest: triestj@oostwende.nl

Leerlingloket
Op de eerste etage in onze mediatheek bevindt zich het leerlingloket. Hier kun je terecht voor verschillende zaken, zoals afmelden bij ziekte, wanneer je te laat bent en als je uit de les bent gestuurd.

Huiswerkbegeleiding
In onze mediatheek wordt op diverse momenten huiswerkbegeleiding geboden. Je kunt je hiervoor opgeven via je mentor.

Nieuws