Dienstverlening & Producten

Dienstverlening & Producten

Bij de meeste scholen kiest een leerling aan het einde van het tweede leerjaar een richting voor de bovenbouw. Die richting bepaalt dan al voor een groot deel welke vervolgopleiding op het mbo zal worden gevolgd. Leerlingen op het Oostwende College volgen de brede leerweg Dienstverlening & Producten (D&P). Deze leerweg is een goede basis voor bijna alle mbo-opleidingen. Leerlingen kunnen vakken kiezen waarmee ze een accent kunnen aanbrengen (bijvoorbeeld technisch, economisch, dienstverlenend). 

We gaan praktisch aan de slag door competenties en vaardigheden aan te leren. Deze komen later goed van pas komen op het mbo. Denk aan samenwerken, informatie opzoeken en werken met ICT.

Leerlingen zijn ‘van alle markten thuis’ en ze lopen stage bij ondernemers in het dorp.

De modules die je op het Oostwende College volgt zijn:

  1. Organiseren van een activiteit
  2. Presenteren, promoten en verkopen.
  3. Een product maken en verbeteren.
  4. Multimediale productie maken