Farel College
Een school voor iedereen!

HAVO

Het hoger algemeen vormend onderwijs (havo) duurt vijf jaar en stelt hoge eisen aan de leerlingen. Zij moeten heel wat kunnen en een brede belangstelling hebben. Met een havodiploma op zak kan een leerling een opleiding in het hoger beroepsonderwijs volgen. Ook kunnen leerlingen met een havodiploma doorstromen naar vwo 5. Het Oostwende College heeft het profiel Economie en Maatschappij breed ingericht. Dit door de keuzevakken zo te kiezen dat onze leerlingen toelaatbaar zijn bij de meeste HBO-opleidingen!

Nieuws