Niveaus

Niveaus

Alles over de verschillende niveaus

Voor elk niveau kun je bij ons terecht.

vmbo basis/kader

Voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg heeft het Oostwende College een  aanpak die past bij de behoefte van deze leerling. De lessen starten met een klassikale instructie, waarna je zelfstandig werkt en hulp vraagt als je vragen hebt. Voor Nederlands, Engels en wiskunde ontvang je een planner, die je zelfstandig, onder toeziend oog van docenten, aan het eind van de week hebt afgewerkt. Dit maakt je zelfstandig en leert je verantwoordelijkheid nemen.

Je volgt de brede leerweg Dienstverlening & Producten (D&P). Deze leerweg is een goede basis voor bijna alle mbo-opleidingen. Je loopt stage bij ondernemers in het dorp. Met het vmbo-diploma basisberoepsgericht (bbl) kun je doorstromen naar het mbo (niveau 2). Met het kaderberoepsgerichte diploma (kbl) is het mogelijk door te stromen naar niveau 3 en 4 van het mbo.

Meer informatie in de schoolgids

 

vmbo-tl

Mavo/tl geeft je toegang tot het mbo, niveau 3 en 4. Na het tweede leerjaar kies je een vakkenpakket. Afhankelijk van het pakket blijft de mogelijkheid open om aan het einde van het derde jaar te kiezen uit twee van de vier profielen: techniek, economie, zorg & welzijn en landbouw. In het vierde jaar doe je examen in zes of zeven vakken in één bepaald profiel.

Behalve Nederlands, Engels en maatschappijleer zijn dat twee vakken die horen bij het betreffende profiel. Daarnaast zijn er twee keuzevakken. Afhankelijk van de vakkencombinatie, de cijferlijst met het advies van de docenten is het mogelijk om door te stromen naar havo 4.

Nog meer weten?

 
Oostwende College science natuurkunde scheikunde

havo

Het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) duurt vijf jaar. Met een havodiploma op zak kan je een opleiding in het hoger beroepsonderwijs volgen. Ook kunnen leerlingen met een havodiploma doorstromen naar vwo 5.

Het Oostwende College biedt het brede profiel economie en maatschappij aan. Met dit profiel zijn bijna alle hbo-vervolgopleidingen mogelijk. Met het keuzevak biologie kan je ook doorstromen naar opleidingen als het hbo-v.

Meer informatie in de schoolgids

 

vwo

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) duurt zes jaar. Hier word je voorbereid op het wetenschappelijk onderwijs aan een universiteit. Ook op het vwo kiezen de leerlingen aan het einde van het derde leerjaar voor een profiel.

Op het Oostwende College is het mogelijk de eerste drie leerjaren van het vwo te volgen. Voor de bovenbouw van het vwo kies je een andere middelbare school van je keuze. Uiteraard zorgen wij voor een vloeiende overgang. In het derde jaar kan er al meegelopen worden op de volgende school.

Nog meer weten?