Farel College
Een school voor iedereen!

VWO

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) duurt zes jaar. Hier worden de leerlingen voorbereid op het wetenschappelijk onderwijs aan een universiteit. Dit onderwijs is bedoeld voor leerlingen met een behoorlijk abstractievermogen en een brede belangstelling. Leerlingen kiezen in het derde leerjaar hun profiel voor de jaren vier, vijf en zes. Het is op het Oostwende College mogelijk de eerste drie leerjaren van het vwo te volgen. In het derde leerjaar worden leerlingen voorbereid zodat hun overstap vloeiend verloopt naar een andere school voor voortgezet onderwijs. Wij sluiten bijvoorbeeld naadloos aan op het Farel College dat het predicaat ‘Excellent’ heeft bemachtigd.

Nieuws