Oostwende College
Een school voor iedereen!

Ouders

Het Oostwende College hecht veel waarde aan contact met de ouders. Daarom kunt u bij de schoolleiding en de mentor terecht. Ook buiten de spreekuren. We stellen het op prijs als u de mentor informeert over zaken die op een of andere manier van invloed kunnen zijn op de schoolprestaties van uw kind. Doe dit bij voorkeur via e-mail of telefonisch en niet via een briefje. Als u dat wenst kan vervolgens een persoonlijke afspraak worden geregeld. Wij staan voor u klaar.

Verlofaanvraag

Aanvragen voor bijzonder verlof en vakantieverlof buiten de schoolvakanties, kunt u doen door gebruik te maken van één van de onderstaande formulieren. De regels die hiervoor gelden, staan beschreven in de Leerplichtwet 1969 (artikel 11f, 11g, 13a en 14).

De aanvraag kan gestuurd worden naar leerlingloket@oostwende.nl of door uw zoon/dochter afgegeven worden bij het leerlingloket. Let erop dat de aanvraag volledig is ingevuld en ondertekend.

Een aanvraag voor bijzonder verlof dient minimaal twee weken voor de beoogde datum ingediend te worden.

Een aanvraag voor vakantieverlof buiten de schoolvakanties dient minimaal acht weken voor de beoogde datum ingediend te worden.

Formulier aanvraag bijzonder verlof

Aanvraag verlof buiten vakantie

Wil je onder schooltijd deelnemen aan informatiemiddagen? Dan kun je hiervoor verlof aanvragen via de verlofbrief decanaat. Deze mag je inleveren bij de decanen.

Verlofbrief decanaat

Informatiepunt Passend onderwijs

SWV de Eem (PO) en SWV V(S)O Eemland ondersteunen ouders met het Informatiepunt Passend Onderwijs voor Ouders (het IPPOO). Hier kunnen ouders met al hun vragen over passend onderwijs terecht, als die op school niet afdoende beantwoord konden worden.
Het IPPOO is onafhankelijk en objectief. Vragen kunnen ook anoniem gesteld worden. Het IPPOO denkt mee door objectieve informatie te geven en het in contact brengen met de juiste personen en instanties.
Bereikbaarheid: 033 3030488 of ippoo@swveemland.nl
Na telefonisch contact is een afspraak te maken voor de maandagmiddag of vrijdagochtend. Adres: Burg de Beaufortweg 16, 3833 AG Leusden.
Het IPPOO is gesloten tijdens schoolvakanties.

Nieuws