Farel College
Een school voor iedereen!

Ouders

Het Oostwende College hecht veel waarde aan contact met de ouders. Daarom kunt u bij de schoolleiding en de mentor terecht. Ook buiten de spreekuren. We stellen het op prijs als u de mentor informeert over zaken die op een of andere manier van invloed kunnen zijn op de schoolprestaties van uw kind. Doe dit bij voorkeur via e-mail of telefonisch en niet via een briefje. Als u dat wenst kan vervolgens een persoonlijke afspraak worden geregeld. Wij staan voor u klaar.

Verlofaanvraag

Aanvragen voor bijzonder verlof en vakantieverlof buiten de schoolvakanties, kunt u doen door gebruik te maken van één van de onderstaande formulieren. De regels die hiervoor gelden, staan beschreven in de Leerplichtwet 1969 (artikel 11f, 11g, 13a en 14).

De aanvraag kan gestuurd worden naar leerlingloket@oostwende.nl of door uw zoon/dochter afgegeven worden bij het leerlingloket. Let erop dat de aanvraag volledig is ingevuld en ondertekend.

Een aanvraag voor bijzonder verlof dient minimaal twee weken voor de beoogde datum ingediend te worden.

Een aanvraag voor vakantieverlof buiten de schoolvakanties dient minimaal acht weken voor de beoogde datum ingediend te worden.

Formulier aanvraag bijzonder verlof

Aanvraag verlof buiten vakantie

Ouderrraad

De ouderraad van het Oostwende bestaat uit:

Annemarie Ruizendaal voorzitter, moeder van Bastiaan klas 1I
Margré ter Haar secretaris, moeder van Daan klas 2E
Ingrid de Bos, moeder van Fleur de Graaf klas 2E
Margreet Kos, moeder van Sophie klas 2B en Lotte klas 4D
Karina Blokhuis, moeder van Sven de Vries klas 3D
Natasja de Graaf, moeder van Dynand klas 3E
Jessica Blom, moeder van Rens klas 3F
Willemiek Wijngaard, moeder van Zoë klas 4B
Henrieke van Diermen, moeder van Steffie klas 4C
Patricia Post, moeder van Pascalle klas 4D

 

Ouders kunnen mailen naar vzouderraad@oostwende.nl voor vragen en opmerkingen.

Informatiepunt Passend onderwijs

SWV de Eem (PO) en SWV V(S)O Eemland ondersteunen ouders met het Informatiepunt Passend Onderwijs voor Ouders (het IPPOO). Hier kunnen ouders met al hun vragen over passend onderwijs terecht, als die op school niet afdoende beantwoord konden worden.
Het IPPOO is onafhankelijk en objectief. Vragen kunnen ook anoniem gesteld worden. Het IPPOO denkt mee door objectieve informatie te geven en het in contact brengen met de juiste personen en instanties.
Bereikbaarheid: 033 3030488 of ippoo@swveemland.nl
Na telefonisch contact is een afspraak te maken voor de maandagmiddag of vrijdagochtend. Adres: Burg de Beaufortweg 16, 3833 AG Leusden.
Het IPPOO is gesloten tijdens schoolvakanties.

Nieuws

Actie ‘Hart voor Turkije en Syrië’ groot succes

16 februari 2023

Lenteschool

Het Oostwende College biedt in de eerste week van de meivakantie Lenteschool aan. Bij leerlingen waar de Lenteschool van belang zou kunnen zijn, is dit waarschijnlijk al besproken tijdens het portfoliogesprek. Hieronder de informatie die tot nu toe bekend is: Lenteschool wordt gehouden van maandag 24 tot en met vrijdag 28 april (niet op Koningsdag) […]

Lees meer...

9 februari 2023

Pitch-avond Jong Ondernemen Oostwende College

Ook dit jaar werd op het Oostwende College een pitch avond Jong Ondernemen georganiseerd. Havo leerlingen volgen in hun vierde jaar het Jong Ondernemen programma en richten hiervoor hun eigen bedrijf op. Iedere leerling krijgt een verantwoordelijkheid binnen het bedrijf, variërend van bijvoorbeeld algemeen directeur, financieel directeur en inkoop- en productbeheerder. Samen bedenken ze een […]

Lees meer...

31 januari 2023

Meerscholen

Vanaf 1 januari 2023 vallen de tien middelbare scholen van het Meridiaan College en Meerwegen scholengroep onder één bestuur. De nieuwe organisatie heet ‘Meerscholen’. De fusie geeft ons een stevigere basis en de kans om leerlingen en ouders nu en in de toekomst meer te bieden. We kunnen op onze scholen blijven doen waar we […]

Lees meer...

Open Huis 2 februari

Vignet Gezonde School verlengd

Kerstprogramma vrijdag 23 december

22 december 2022

Studiedag 9 januari en 50-minutenrooster

Studiedag 9 januari 2023 Op de maandag na de kerstvakantie komen de medewerkers bij elkaar om in gesprek te gaan over onderwijskundige thema’s. De leerlingen zijn deze maandag lesvrij en worden dinsdag 10 januari weer volgens Magisterrooster op school verwacht. 50-minutenweek In de eerste week van het nieuwe jaar (dinsdag 10 t/m vrijdag 13 januari) […]

Lees meer...

Klas 2D zamelt geld in voor Serious Request

5 december 2022

Informatieavond van basis naar brug: 8 december

Zit uw zoon of dochter in groep 8? Een spannend jaar… de basisschoolperiode wordt afgerond en de overstap naar het voortgezet onderwijs wordt voorbereid. Er komen veel vragen op kinderen en hun ouders af: welk niveau en welke school past bij mij? Hoe gaat het eigenlijk op de middelbare school?   In voorgaande jaren bleek […]

Lees meer...