1. Het Oostwende College

< Alle onderwerpen

Hartelijk welkom op het Oostwende College, een middelbare school voor vmbo, havo en vwo. Een school met een rijke traditie, die al ruim vijfenzeventig jaar bestaat en zich de afgelopen jaren flink heeft ontwikkeld. Dat vierden wij afgelopen jaar met een heuse reünie. We bieden inmiddels onderwijs aan op alle niveaus en zorgen er samen met ouders, leerlingen en ondernemers voor dat er voor iedereen iets te leren is. 

Goed onderwijs maak je samen! Wij stellen het erg op prijs als leerlingen en ouders met ons mee willen denken en praten. Om die reden hebben we als school een actieve leerlingen- en ouderraad en is er vertegenwoordiging van ouders in onze MR (medezeggenschapsraad). Ook staan wij altijd open om in gesprek te gaan over ideeën, tips en adviezen die kunnen bijdragen aan ons onderwijs. Een goed voorbeeld hiervan is het nieuwe schoolplan, waarin de koers voor de komende jaren staat beschreven. Die koers stelden we vast op basis van reflectie, evaluatie en gesprekken met ouders en leerlingen. Hieruit kwam duidelijk naar voren dat we op de goede weg zijn. Voor een belangrijk deel blijft de koers dan ook ongewijzigd. We blijven ons ondernemend onderwijs ontwikkelen. Ook zetten we in op begeleiding op maat op het gebied van basisvaardigheden (rekenen en taal), huiswerkbegeleiding (vaardigheden) en coaching. 

Waarom een schoolgids?

In deze schoolgids is praktische informatie te vinden over onze school. Ook leggen we uit wat kenmerkend is voor ons onderwijs. Voor onze school geldt dat we werken vanuit onze open christelijke identiteit. We hebben groot vertrouwen in onze leerlingen en leren hen om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor hun ontwikkeling. De kernwaarden naastenliefde en respect zijn voor ons erg belangrijk. 

Missie

Onze missie is om onze leerlingen onderweg tijdens hun schoolloopbaan te begeleiden in het leerproces en in hun ontwikkeling. Daarin willen wij betekenis geven aan een betere, duurzame en inclusieve wereld, waarin mensen gelijkwaardig zijn, met respect en vanuit vertrouwen met elkaar omgaan en elkaars talenten willen benutten. Hiervoor putten wij uit de christelijke bron.

Visie

Het Oostwende College is een school voor iedereen en staat voor ondernemend onderwijs. Onze visie op ondernemend onderwijs is het aanleren van een ondernemende houding en ondernemend gedrag bij onze leerlingen. Wij vormen een leef-, leer- en werkgemeenschap waarbinnen iedere leerling maximaal wordt uitgedaagd en nieuwsgierig blijft om zich permanent te ontwikkelen.

Christelijke identiteit

Het Oostwende College is een open christelijke school voor iedereen, veilig en kleinschalig met de blik naar buiten. Onze christelijke identiteit merk je tijdens de dagopeningen en vieringen rondom de christelijke feestdagen. Ook zien we naar elkaar om en vinden we het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan de maatschappij en de rol die jij daarin hebt.

Vertrouwd

Op het Oostwende College is het hard werken voor leerlingen, binnen een gezellige, warme sfeer. We hebben als leerlingen en docenten aandacht voor elkaar. Het Oostwende is een overzichtelijke school waar je gekend wordt. Persoonlijk contact staat centraal.

Met ons onderwijs willen we leerlingen meer aanbieden dan alleen maar vakkennis. Dat blijkt uit de keuze Sport Plus in leerjaar 1 en 2 (alle niveaus) en LO2 in leerjaar 3 en 4 (vmbo) als extra examenvak. Het Praktijkgericht Programma Maatschappij voor havo bovenbouw is er speciaal voor ondernemend talent.

Ondernemend

Ondernemend onderwijs is het aanleren van een ondernemende houding en ondernemend gedrag. Een ondernemende houding is voor alle leerlingen interessant. Juist het aanleren van ondernemende vaardigheden maakt de leerling succesvol in een vervolgstudie of -beroep en brengt de leerling verder. Denk aan vaardigheden als samenwerken, initiatief tonen, doorzetten, mediawijsheid en plannen. Leerlingen van het Oostwende College bestempelen het ondernemend leren als zelfstandig worden en keuzes maken.

Onder de noemer Ondernemend Leren komen de leerlingen in contact met het bedrijfsleven, de overheid en overige instanties buiten de school. De ondernemersgeest van het Oostwende College past bij de ondernemende standplaats van de school: Bunschoten-Spakenburg.

Organisatie

Het Oostwende College maakt deel uit van de stichting Meerscholen. De directeur (directie) is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering hiervan en legt verantwoording af aan het CvB. De schoolleiding bestaat uit de directeur en twee teamleiders en draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken binnen de schoolorganisatie.