10. Schoolkosten

< Alle onderwerpen

Verzekeringen en aansprakelijkheid

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een vergoeding van medische kosten als gevolg van een ongeval, voor zover deze kosten niet vergoed worden door de eigen ziektekostenverzekering, en een (beperkte) uitkering, indien een ongeval leidt tot blijvende invaliditeit of overlijden.

Materiële schade (kapotte bril, fiets, etc.) valt niet onder de dekking. Wanneer zich een ongeval voordoet, dienen de ouders of verzorgers dit direct te melden aan de school.

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die ten behoeve van de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen van deze personen. Onrechtmatig handelen van leerlingen wordt niet gedekt door deze verzekering. Wanneer de school schade lijdt door onrechtmatig handelen van een leerling, zullen de ouders/verzorgers daarvoor aansprakelijk worden gesteld.

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget wordt per kind per jaar automatisch verhoogd. Deze verhoging is bedoeld als een tegemoetkoming voor schoolkosten. Als u recht hebt op een kindgebonden budget hoeft u dit niet apart aan te vragen.

Financieel verantwoordelijk

Of een leerling nu meerderjarig is of niet: de school blijft de ouders/verzorgers altijd aanspreken op financiële zaken. De wet bepaalt immers dat ouders of verzorgers financieel verantwoordelijk blijven voor meerderjarige kinderen van 18, 19 en 20 jaar voor wat betreft de kosten van levensonderhoud en studie.

Hier verschijnt binnenkort een tabel met de ouderbijdragen van 2024/2025

(Gratis) Schoolboeken

Alle leerlingen die bekostigd regulier voortgezet onderwijs volgen (basis, kader, tl, havo en vwo), krijgen gratis schoolboeken. Deze regeling geldt dus niet voor VAVO-leerlingen. Alle schoolboeken en al het lesmateriaal dat door het schoolbestuur voor een specifiek leerjaar wordt voorgeschreven, worden gratis aangeboden.

Het onderstaande dienen scholen kosteloos aan leerlingen te verstrekken:

 • leerboeken
 • werkboeken *)
 • eigen leermateriaal van de school en bijbehorende cd’s en dvd’s
 • licentiekosten van digitaal leermateriaal (mits verplicht voorgeschreven)

*) Werkboeken worden, net als de tekstboeken, voor een jaar uitgeleend aan een leerling. Voor deze werkboeken geldt dat er niet in geschreven/ getekend mag worden.

Aan het einde van het schooljaar worden de werkboeken ingeleverd op school. Deze werkboeken worden het schooljaar erna weer gebruikt.

Als werkboeken beschreven en/of beschadigd zijn, worden de kosten om het werkboek te vervangen bij de ouders in rekening gebracht. Scholen kunnen ouders vragen om een aantal zaken zelf aan te schaffen. Ook kan de school voor het gebruik hiervan een bedrag vragen via de vrijwillige ouderbijdrage.

Het gaat hierbij om:

 • atlas
 • sportkleding
 • Binas voor de exacte vakken
 • gereedschap
 • woordenboeken
 • schrift en multomap
 • agenda
 • pennen en dergelijke
 • rekenmachine
 • sportkleding

Meerscholen werkt al jaren naar volle tevredenheid samen met de firma Iddink uit Ede. De schoolboeken worden door ouders/ leerlingen zelf besteld op www.iddink.nl. Voor deze boeken wordt een borg gevraagd. De borg wordt na afloop teruggestort mits er goed met de gratis schoolboeken is omgegaan.