12. Meerscholen

< Alle onderwerpen

Meerscholen

Stichting Meerscholen bestaat uit tien scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Amersfoort, Nijkerk en Bunschoten-Spakenburg.

Bij Meerscholen geeft iedere school het onderwijs vorm vanuit de eigen onderwijsvisie en levensbeschouwelijke identiteit. Open katholiek of protestants-christelijk: leerlingen worden gestimuleerd hun eigen (geloofs)identiteit te ontwikkelen. Scholen, medewerkers en leerlingen bieden elkaar ruimte. We delen onze kennis en waarderen verschillen. Want juist daardoor kunnen we van elkaar leren en mee(r)groeien.

Er is nog meer dat ons bindt. Zo stellen we alles in dienst van de leerlingen: binnen de stichting en binnen de scholen. Hun toekomst staat centraal. We verzorgen kwalitatief goed onderwijs en stimuleren vertrouwen in jezelf en in de ander. Ook zien we het als een gezamenlijke opdracht om leerlingen bewust te maken van hun medeverantwoordelijkheid voor een betere, inclusieve  en duurzame samenleving.

Die meerwaarde zie je terug in onze naam: Meerscholen. Omdat we samen meer kunnen.

Meerscholen bestaat uit het Corderius College, Mavo Muurhuizen, het Corlaer College, het Nieuwe Eemland, het Oostwende College, het Farel College, Het Element, Accent Nijkerk, PR033college, het Taalcentrum en ’t Hooghe Landt.

Organisatie

Meerscholen wordt bestuurd door mevrouw Inge Sterenborg – van der Schaaf, voorzitter van het college van bestuur en de heer Geert Popma, lid van het college van bestuur. Het college van bestuur is eindverantwoordelijk voor het geheel van de onderwijsinstelling en is werkgever van alle medewerkers. Samen met de schooldirecteuren vormt het college van bestuur het management. Het college van bestuur is tevens de formele gesprekspartner van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en legt verantwoording af aan de raad van toezicht. Medezeggenschap is geregeld op elke school in de MR. Op het niveau van de scholengroep is dat de GMR, bestaande uit ouders, leerlingen en medewerkers.

De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het college van bestuur en op de uitvoering van dit beleid in de scholengemeenschap. Tevens is de raad van toezicht de werkgever van het college van bestuur.

Het staf- en servicebureau ondersteunt de scholen en het college van bestuur op het gebied van personeel & organisatie, financiële zaken, inkoop, ICT en Governance. Alle informatie over de scholengroep kunt u vinden op onze website Meerscholen – Samen meer

Klachtenregeling

Wij hechten veel waarde aan een goede verstandhouding tussen ouders, leerlingen en medewerkers en wij doen ons uiterste best om klachten te voorkomen. Helaas blijft altijd het risico bestaan dat zaken niet optimaal verlopen. Kijk dan op de website van Meerscholen welke stappen u kunt ondernemen. Daar vindt u ook onze klachtenregeling.