2. vmbo basis / kader

< Alle onderwerpen

Onderbouw basis/kader

Speciaal voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg heeft het Oostwende College een didactische aanpak die past bij de behoefte van de leerlingen. De lessen starten met een klassikale instructie, waarna leerlingen zelfstandig werken als het kan en hulp vragen als het moet. De docent biedt door middel van verlengde of individuele instructie de leerlingen extra begeleiding. In de brugklas ontvangen leerlingen voor Nederlands, Engels en wiskunde een weekplanner waarop per week het leer- en maakwerk staat. Zij werken onder toeziend oog van docenten zelfstandig aan hun opdrachten. Dit maakt hen zelfstandig en leert hen verantwoordelijkheid te nemen. Daarbij leren leerlingen om zelf specifiek hulp te vragen. Deze manier van werken biedt veel ruimte tot samenwerken en bereidt hen voor op de werkwijze in de bovenbouw.

Bovenbouw basis/kader

Bij de meeste scholen kiest een leerling aan het einde van het tweede leerjaar een richting voor de bovenbouw. Die richting bepaalt dan al voor een groot deel welke vervolgopleiding op het mbo zal worden gevolgd. Leerlingen op het Oostwende College volgen de brede leerweg Dienstverlening & Producten (D&P). Deze leerweg is een goede basis voor bijna alle mbo-opleidingen. Leerlingen kunnen vakken kiezen waarmee ze een accent kunnen aanbrengen (bijvoorbeeld technisch, economisch, dienstverlenend). 

Dienstverlening en Producten (D&P)

In de leerweg D&P van het vmbo worden competenties en vaardigheden aangeleerd, die later goed van pas komen op het mbo. Denk aan samenwerken, informatie opzoeken en werken met ICT. Leerlingen zijn ‘van alle markten thuis’ en ze lopen stage bij ondernemers in het dorp. 

Met het vmbo-diploma basisberoepsgericht (bbl) kun je doorstromen naar het mbo (niveau 2). Met het kaderberoepsgerichte diploma (kbl) is  het mogelijk door te stromen naar niveau 3 en 4 van het mbo.

Ondernemend Leren via Projecten (OLP)

Ondernemend leren krijgt niet alleen in de lessen vorm en inhoud, maar ook in de OLP-lessen. Leerjaar 1, 2 hebben iedere week twee projectlessen in het rooster staan. De manier van werken tijdens OLP is anders dan in de reguliere lessen. Van de leerlingen wordt verwacht dat ze hun executieve functies verbeteren. Denk hierbij aan: zelf initiatief nemen, zelfstandig keuzes maken, samenwerken en verantwoordelijkheid nemen. Leerlingen worden niet alleen beoordeeld op het resultaat van hun werk, maar ook op de manier waarop ze gewerkt hebben.

Sport-plus

Op het Oostwende College is Sport Plus al een aantal jaren in klas 1 en klas 2 een keuzemogelijkheid. De docenten bewegingsonderwijs van het Oostwende College constateren bij hun leerlingen een meer dan gemiddelde belangstelling voor sport. Voor leerlingen die Sport Plus kiezen wordt een verbreding en verdieping van het reguliere lesprogramma gegeven. Zij krijgen extra sportlessen. Via clinics maken alle leerlingen uit mavo/tl, vmbo basis/kader en havo/vwo die Sport Plus kiezen, kennis met minder makkelijk toegankelijke sporten. Voorbeelden van de aangeboden clinics zijn:

zeilen, golfen, tennissen, schaatsen, skiën, wakeboarden, surfen, kanoën etc. Tijdens dit uitgebreide programma komen ook nadrukkelijk algemene vaardigheden als samenwerken, leidinggeven en organiseren aan de orde.

Lo2

Aan het eind van klas 2 kunnen de leerlingen uit vmbo-basis/kader en mavo/tl het vak LO als extra examenvak kiezen (LO2). De leerlingen die LO2 kiezen hebben vaak in klas 1 en klas 2 al voor Sport Plus gekozen. De leerlingen die LO2 kiezen, maken deze keuze voor twee jaar. Het examenprogramma start namelijk al in leerjaar 3. Ze krijgen zowel in leerjaar 3 als in leerjaar 4 ongeveer twee extra lesuren LO (LO2) in de week. Ook zijn er aan LO2 clinics verbonden. Voorbeelden van de aangeboden clinics zijn: rugby, zelfverdediging (judo, boksen), zwemmen, trampoline springen, cursus reanimatie/ AED, turnen etc. Tevens krijgen de leerlingen gesponsorde sportkleding (sportshirt en sportbroek) om te dragen tijdens de lessen LO2 en de aangeboden clinics.