3. vmbo tl

< Alle onderwerpen

vmbo tl

Een tl-richting geeft de vmbo-leerling toegang tot het mbo, niveau 3 en 4. Na het tweede leerjaar kiest een leerling een vakkenpakket (zeven vakken). In het vierde jaar doet de leerling examen in zes of zeven vakken (wie strategisch kiest, kan meerdere profielen hebben). Behalve Nederlands, Engels en maatschappijleer zijn dat twee vakken die horen bij het betreffende profiel. Daarnaast zijn er twee keuzevakken. Afhankelijk van de vakkencombinatie en de cijferlijst met het advies van de docenten is het mogelijk om door te stromen naar havo 4.

Leergang Dienstverlening & Producten

In de leerweg D&P van het vmbo worden competenties en vaardigheden aangeleerd, die later goed van pas komen op het mbo. Denk aan samenwerken, informatie opzoeken en werken met ICT. Leerlingen zijn ‘van alle markten thuis’ en ze lopen stage bij ondernemers in het dorp. 

Met het vmbo-diploma basisberoepsgericht (bbl) kun je doorstromen naar het mbo (niveau 2). Met het kaderberoepsgerichte diploma (kbl) is  het mogelijk door te stromen naar niveau 3 en 4 van het mbo.

Ondernemend Leren via Projecten (OLP)

Ondernemend leren krijgt niet alleen in de lessen vorm en inhoud, maar ook in de OLP-lessen. Leerjaar 1, 2 hebben iedere week twee projectlessen in het rooster staan. De manier van werken tijdens OLP is anders dan in de reguliere lessen. Van de leerlingen wordt verwacht dat ze hun executieve functies verbeteren. Denk hierbij aan: zelf initiatief nemen, zelfstandig keuzes maken, samenwerken en verantwoordelijkheid nemen. Leerlingen worden niet alleen beoordeeld op het resultaat van hun werk, maar ook op de manier waarop ze gewerkt hebben.

Technologie en Toepassing

Een extra vak in de TL-bovenbouw is het vak Technologie en Toepassing waarbij leerlingen ontdekken dat techniek overal is. Tevens leren ze hoe je techniek kunt inzetten om problemen op te lossen en dingen makkelijker te maken.Op school hebben we de beschikbaarheid over de nieuwste technische apparatuur om onze leerlingen hierin te ondersteunen.

Sport-Plus

Op het Oostwende College is Sport Plus al een aantal jaren in klas 1 en klas 2 een keuzemogelijkheid. De docenten bewegingsonderwijs van het Oostwende College constateren bij hun leerlingen een meer dan gemiddelde belangstelling voor sport. Voor leerlingen die Sport Plus kiezen wordt een verbreding en verdieping van het reguliere lesprogramma gegeven. Zij krijgen extra sportlessen. Via clinics maken alle leerlingen uit mavo/tl, vmbo basis/kader en havo/vwo die Sport Plus kiezen, kennis met minder makkelijk toegankelijke sporten. Voorbeelden van de aangeboden clinics zijn:

zeilen, golfen, tennissen, schaatsen, skiën, wakeboarden, surfen, kanoën etc. Tijdens dit uitgebreide programma komen ook nadrukkelijk algemene vaardigheden als samenwerken, leidinggeven en organiseren aan de orde.

Lo2

Aan het eind van klas 2 kunnen de leerlingen uit vmbo-basis/kader en mavo/tl het vak LO als extra examenvak kiezen (LO2). De leerlingen die LO2 kiezen hebben vaak in klas 1 en klas 2 al voor Sport Plus gekozen. De leerlingen die LO2 kiezen, maken deze keuze voor twee jaar. Het examenprogramma start namelijk al in leerjaar 3. Ze krijgen zowel in leerjaar 3 als in leerjaar 4 ongeveer twee extra lesuren LO (LO2) in de week. Ook zijn er aan LO2 clinics verbonden. Voorbeelden van de aangeboden clinics zijn: rugby, zelfverdediging (judo, boksen), zwemmen, trampoline springen, cursus reanimatie/ AED, turnen etc. Tevens krijgen de leerlingen gesponsorde sportkleding (sportshirt en sportbroek) om te dragen tijdens de lessen LO2 en de aangeboden clinics.