7. Activiteiten

< Alle onderwerpen

Bijzondere activiteiten

Op het Oostwende College kunnen leerlingen ook buiten de klassikale lessen veel leren. Daarom worden er diverse activiteiten georganiseerd met aandacht voor een andere verwerking van de leerstof, voor bewustwording en voor groepsvorming. Deze activiteiten vormen een belangrijk onderdeel van het schoolprogramma. Denk hierbij aan: sportactiviteiten, excursies, bedrijfsbezoeken.

Dagopeningen en vieringen

Ieder eerste lesuur begint met een moment van bezinning: de dagopening. Daarnaast viert het Oostwende College de christelijke feestdagen. Deze activiteiten staan in het teken van de betekenis van het evangelie voor ons doen en laten, binnen de school en in de samenleving.

Excursies

Ieder jaar worden excursies georganiseerd. Leerlingen en ouders/verzorgers worden op de hoogte gebracht als bekend is wanneer welke excursie plaatsvindt en waarheen

Samenwerking goede doelen

Het Oostwende College werkt samen met verschillende lokale goede doelen om leerlingen bewust te maken van het feit dat ze hier in Nederland over het algemeen in luxe opgroeien en dat we dankbaar mogen zijn voor alles wat we hier aan mogelijkheden en vrijheden hebben. Het is belangrijk om leerlingen mee te geven dat het goed is om er te zijn voor de ander.