Farel College
Een school voor iedereen!

Stagebureau: SALED – Stagair SALED monteur

11 mei 2022

Opdracht

Meedraaien in het Saled montage team.

Doel

Jongeren motiveren om aan de slag te gaan in de elektrotechniek en hier hun werk van te maken.

Wanneer

07/01/2022

Waar

Door heel Nederland

Hoe vaak per schooljaar

Onbeperkt

Duur

4 dagen

Aantal studenten

2-6 leerlingen

Leeftijd

 • klas 4

Niveau

 • kader
 • tl
 • basis

Terugkoppeling

 • Verslag door leerling
 • Presentatie door leerling

Voorbereiding

 • Website bekijken

Vaardigheden

 • Samenwerken sociale vaardigheden feedback geven en ontvangen en flexibiliteit
 • Stressbestendigheid
 • Motivatie
 • Communiceren en presenteren
 • Kritisch denken
 • Betrouwbaarheid houden aan afspraken
 • Onderzoeken en analyseren en probleem oplossen

Interesses

 • Autos transport en voertuigentechniek
 • Bouw Huizen en inrichting
 • Verkoop Handel winkels bedrijven

Eigen opdracht

nee

Aanvullende info / opmerkingen / eisen

Saled Nederland B.V.

Het Steenland 17
3751LA Bunschoten-Spakenburg

https://www.saled.nl/nl/

Meer info

Saled is de leverancier in hoogwaardige LED verlichting en partner in duurzaamheid en kwaliteit. Onze LED verlichting is 99,9% recyclebaar, geeft ruim 50% minder CO2 uitstoot en bespaart minstens 50% energie. Wij leveren gecertificeerde verlichting.

Nieuws

Actie ‘Hart voor Turkije en Syrië’ groot succes

16 februari 2023

Lenteschool

Het Oostwende College biedt in de eerste week van de meivakantie Lenteschool aan. Bij leerlingen waar de Lenteschool van belang zou kunnen zijn, is dit waarschijnlijk al besproken tijdens het portfoliogesprek. Hieronder de informatie die tot nu toe bekend is: Lenteschool wordt gehouden van maandag 24 tot en met vrijdag 28 april (niet op Koningsdag) […]

Lees meer...

9 februari 2023

Pitch-avond Jong Ondernemen Oostwende College

Ook dit jaar werd op het Oostwende College een pitch avond Jong Ondernemen georganiseerd. Havo leerlingen volgen in hun vierde jaar het Jong Ondernemen programma en richten hiervoor hun eigen bedrijf op. Iedere leerling krijgt een verantwoordelijkheid binnen het bedrijf, variërend van bijvoorbeeld algemeen directeur, financieel directeur en inkoop- en productbeheerder. Samen bedenken ze een […]

Lees meer...

31 januari 2023

Meerscholen

Vanaf 1 januari 2023 vallen de tien middelbare scholen van het Meridiaan College en Meerwegen scholengroep onder één bestuur. De nieuwe organisatie heet ‘Meerscholen’. De fusie geeft ons een stevigere basis en de kans om leerlingen en ouders nu en in de toekomst meer te bieden. We kunnen op onze scholen blijven doen waar we […]

Lees meer...

Open Huis 2 februari

Vignet Gezonde School verlengd

Kerstprogramma vrijdag 23 december

22 december 2022

Studiedag 9 januari en 50-minutenrooster

Studiedag 9 januari 2023 Op de maandag na de kerstvakantie komen de medewerkers bij elkaar om in gesprek te gaan over onderwijskundige thema’s. De leerlingen zijn deze maandag lesvrij en worden dinsdag 10 januari weer volgens Magisterrooster op school verwacht. 50-minutenweek In de eerste week van het nieuwe jaar (dinsdag 10 t/m vrijdag 13 januari) […]

Lees meer...

Klas 2D zamelt geld in voor Serious Request

5 december 2022

Informatieavond van basis naar brug: 8 december

Zit uw zoon of dochter in groep 8? Een spannend jaar… de basisschoolperiode wordt afgerond en de overstap naar het voortgezet onderwijs wordt voorbereid. Er komen veel vragen op kinderen en hun ouders af: welk niveau en welke school past bij mij? Hoe gaat het eigenlijk op de middelbare school?   In voorgaande jaren bleek […]

Lees meer...